Biorezonanční terapie

Biorezonanční terapie ( BT ) je založena na procesu samoregulace organismu. V organismu existují zdravé fyziologické kmitání. V důsledku stresu, infekce a špatné ekologie vznikají kmitání patologické. Speciální přístroj skenuje organismus, odděluje patologická kmitání od fyziologických a znovu namíří kmitání do organismu v určitých amplitudách a fázovém poměru. Patologická kmitání se tlumí, fyziologická zesilují. Organismus se jakoby samonastavuje. Vedlejší účinky BT nemá, organismus jako by sám nastavoval přístroj a ukazoval mu, jak jej má léčit.

Výborně funguje biorezonanční terapie ve spojení s homeopatií. Zvláště pozitivní výsledky se dosahují při léčbě alergií, nehledě na době stáří a příčiny. Na BT přístroji je možné připravit antipreparáty. Například: antialergeny ( antičokoláda, antipomeranč ). Pacientovi tak odpadá povinnost brát léky ( nitroglycerin, klofelin, atd ), které vyvolávají vedlejší negativní efekty v organismu. Je možné též připravit antinitroglycerin a podobně. Přístroj umí připravit informační kopii léčebného přípravku, zapsat na nosič pouze pozitivní část a předat pacientovi tuto elektronickou kopii.

Pokud se u stomatologických protézních materiálů objeví negativní vlivy a není možnost je vyměnit, je možné to zjistit a pomocí BT přístroje připravit antipreparáty, které odstraní ničivý efekt.

S pomocí BT přístroje je možné se zbavit špatných zvyků: připravit antinikotin, antialkohol. Už během 2 týdnů od počátku přijímání se začíná snižovat chuť k tabáku či alkoholu.

Velice zajímavá je léčba pomocí donoru. Na cukrové kuličky se zapíše energetická kopie nemoci člověka. Následně se touto nemocí zatíží zdravý člověk, při čemž se zapíše informace úspěšného boje s nemocí a následně se pak kopie této informaci dá nemocnému člověku. Negativní vliv na organismus donora se okamžitě odstraní. V podobě autodonoru je možné použít samotného nemocného. Například, pokud měl zdravou jednu ledvinu, a druhou nemocnou, je možné vyléčit nemocnou ledvinu pomocí harmonického kmitání zdravé ledviny.

Ve skutečnosti efekt biorezonance byl znám odpradávna. Ovládají jej mnohé věci a formy. Například, v tibetské medicíně se léčí nemocné ledviny pomocí semen plodů entady. Nějakých zvláštních chemických elementů neobsahují, ale plody samotné připomínají tvar lidské ledviny. Úplně stejně fungují plody švestky, které se využívají k léčbě srdce, protože jsou svým vzhledem velice podobní tomuto orgánu. Ale co je na tom nejzajímavější, vědci zkusili léčit klín srdcovky ve speciálních laboratořích pomocí tvaru srdce a výsledky byly velice pozitivní. Při jiných experimentech, při kterých vědci uměle pěstovali buňky jater a jiných orgánů, se zjistilo, že tyto buňky tvoří tvar daného orgánu jen ve zmenšeném rozměru a nehledě na to, kolikrát by tyto buňky rozdělili, tvar zůstával stejný.

Jiný příklad z oblasti biorezonance. Stratosféra má kmitání srovnatelné s kmitáním alfa-rytmu lidského mozku v bdělém stavu. Je možné, že právě proto mají sluneční skvrny a zvýšená sluneční aktivita negativní vliv na citlivé nemocné lidi.

Podobných příkladů je možno uvést velké množství, ale základem je tu jediné – biorezonance. Ne nadarmo vytvořili dávní badatelé na základě principů podobnosti celou teorii signatur – ukazatelů. Právě proto i klín srdcovky dostal svoje jméno podle svého tvaru. „Čarodějky“ nacházely takové podobnosti ve všem, zvláště v rostlinách. Například u rostliny připomínající svou formou člověka se věřilo, že ovládají neuvěřitelnými schopnostmi regenerovat veškeré systému organismu.

Je možné vytvořit „kuličky zdraví“, které jsou optimálním regulujícím prostředkem. Ve chvíli dobrého naladění se zapisuje informace, která pak ve chvílích negativní energie aktivuje mechanismus samoregulace.
Základy biorezonance Biorezonanční metoda Mora terapie NLS Biorezonanční terapie Biorezonanční dráždiče CERN Pohledem biofyzikaCopyright © by biorezonance.info
Webdesign by Sibie.