Biorezonanční terapie

Biorezonanční terapie (BT) je založena na procesu samoregulace organismu. V organismu jsou přítomné zdravé fyziologické kmity, ale v důsledku stresu, infekce či špatné ekologie mohou vzniknout kmity patologické. Speciální přístroj umí oscanovat organismus, oddělit patologické kmity od fyziologických a znovu vrátit příslušné kmity do organismu v určitých amplitudách a fázovém poměru. Patologické kmity se takto utlumí, fyziologické naopak zesilují. Organismus se jakoby samonastavuje. Vedlejší účinky BRT nemá, organismus jako by sám nastavoval přístroj a ukazoval mu, jak jej má léčit.

Výborně funguje biorezonanční terapie ve spojení s homeopatií. Zvláště pozitivní výsledky se dosahují při léčbě alergií. Na BT přístroji je možné připravit antipreparáty. Například: antialergeny (antičokoláda, antipomeranč). Pacientovi tak odpadá povinnost brát léky (nitroglycerin, klofelin, atd), které vyvolávají vedlejší negativní efekty v organismu. Je možné též připravit antinitroglycerin a podobně. Přístroj umí připravit informační kopii léčebného přípravku, zapsat na nosič pouze pozitivní část a předat pacientovi tuto elektronickou kopii.

Pokud se u stomatologických protézních materiálů objeví negativní vlivy a není možnost je vyměnit, je možné to zjistit a pomocí BT přístroje připravit antipreparáty, které odstraní ničivý efekt.

Pomocí BRT přístroje je možné se zbavit špatných zvyků: připravit antinikotin, antialkohol. Už během 2 týdnů od počátku přijímání se začíná snižovat chuť k tabáku či alkoholu.

Velice zajímavá je léčba pomocí donoru. Na cukrové kuličky se zapíše energetická kopie nemoci člověka. Následně se touto nemocí zatíží zdravý člověk, přičemž se získaná informace z úspěšného boje s nemocí zapíše a následně se pak kopie této informaci předá nemocnému člověku. Negativní vliv na organismus donora se odstraní. V podobě autodonoru je možné použít samotného nemocného. Například, pokud měl zdravou jednu ledvinu, a druhou nemocnou, je možné vyléčit nemocnou ledvinu pomocí harmonických kmitů zdravé ledviny.

Ve skutečnosti byl efekt biorezonance znám již odpradávna. Kupříkladu v tibetské medicíně se léčí nemocné ledviny pomocí semen plodů Entady. Rostlny neobsahují žádné zvláštní chemické látky, ale plody samotné připomínají tvar lidské ledviny. Úplně stejně fungují plody švestky, které se využívají k léčbě srdce, protože jsou svým vzhledem velice podobné tomuto orgánu. Co je ale na tom nejzajímavější - vědci zkusili léčit klín srdcovky ve speciálních laboratořích pomocí tvaru srdce a výsledky byly velice pozitivní. Při jiných experimentech, při kterých vědci uměle pěstovali buňky jater a jiných orgánů, se zjistilo, že tyto buňky tvoří tvar daného orgánu jen ve zmenšeném rozměru a nehledě na to, kolikrát by tyto buňky rozdělili, tvar zůstával stejný.

Jiný příklad z oblasti biorezonance. Kmitočet stratosféry je srovnatelný s kmitáním alfa-rytmu lidského mozku v bdělém stavu. Je možné, že právě proto mají sluneční skvrny a zvýšená sluneční aktivita negativní vliv na citlivé a nemocné lidi.

Podobných příkladů je možno uvést velké množství, všechny budou mít společnou jednu zásadní věc – biorezonanční působení. Ne nadarmo vytvořili dávní badatelé na základě principů podobnosti celou teorii ukazatelů. Právě proto i klín srdcovky dostal svoje jméno podle svého tvaru. „Čarodějky“ nacházely takové podobnosti ve všem, zvláště v rostlinách. Například u rostliny připomínající svou formou člověka se věřilo, že ovládají neuvěřitelnými schopnostmi regenerovat veškeré soustavy organismu.