Biorezonance a těhotenství

V poslední době se lidé ( většinou ženy ) často ptají, jak je to s možnostmi biorezonance v období těhotenství. Může pomoci? Neuškodí? Co všechno je biorezonance schopna nabídnout? Na tyto a mnohé další otázky bychom Vám rádi odpověděli v naší nové kapitole věnované právě této tématice. Požádali jsme naše kolegy ze společnosti ALFA-MED, aby nám pomohli nejen připravit teoretickou část, ale shrnuli i praktické zkušenosti uživatelů zařízení Sensitiv Imago a LifeStream z celého světa. Postupně si projdeme všechna důležitá období a snad Vám tím zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Těhotenství

V předchozích kapitolách jsme si pověděli něco o období před těhotenstvím, je tedy na čase se posunout dále.

Nejprve je důležité si uvědomit, že pokud jde o diagnostiku biorezonanční metodou, tak vzhledem k tomu, že se v těle ženy nachází další bytost ( či více ), je kvalita diagnostiky tímto snížena. Maminka a její plod fungují jako jediný celek a veškeré jejich procesy jsou promíchané dohromady. Je tedy pochopitelné, že dojde k mírnému snížení kvality prováděné diagnostiky. Stejně jako i v případě některých jiných běžných vyšetření v těhotenství je nutné absolvovat dodatečná vyšetření, aby se zjistilo, zda je výsledek korektní či ne, je potřeba i v tomto případě absolvovat případná další vyšetření – zvláště pokud jde o nějaké vážnější problémy.

Proč je ale dobré biorezonanční diagnostiku absolvovat? Výhodou této metody je její neškodnost a komplexnost. Při diagnostice pokryje terapeut celou oblast lidského organismu a na dotyčnou bude pohlížet jako na celek – nebude se zaměřovat pouze na krev, pouze na funkci pohlavních orgánů nebo na jakýkoliv jiný orgán. Plodu ani mamince při tom ale nijak neškodí, naopak je známo, že už při diagnostice dochází často k mírnému podporování funkcí diagnostikovaného organismu.

Jak tedy může biorezonance pomoci v tomto období?

Samozřejmě je nejlepší, pokud se žena na těhotenství připraví. Již před těhotenstvím nechá zanalyzovat svůj stav, zredukuje možné problémy a do těhotenství vstupuje s co nejčistším štítem, ale bohužel ne vždy se to podaří a ne vždy taková příprava postačí k tomu, aby těhotenství proběhlo zcela bezproblémově.

V průběhu těhotenství je organismus ženy vystaven velké zátěži. Jednou z častých příčin jakýchkoliv problémů bývá velmi zatížená imunita, která nezvládá svou práci a organismus se nejen že nemá jak bránit novým „útokům“ z okolního světa, ale navíc se v něm často probouzí i dávno utichlé problémy, které ve své době porazila právě aktivní imunita.

Jednou z největších výhod biorezonanční diagnostiky co do její kvality je možnost zjistit skryté infekce a problémy, které by se mohly probrat právě v případě potíží s imunitou. O těchto problémech je dobré mít přehled a případně vědět, jak pomoci organismu se s nimi poprat.

Další výhodou biorezonance oproti běžným léčebným metodám je její neškodnost v jakémkoliv období těhotenství. Je známo, že určité procento běžných léků se nesmí podávat těhotným ženám vůbec, některé jen s omezeními a některé se sice podávat smí, ale je to často zbytečně prudký a násilný zásah do organismu. Navíc pokud jde o všemi známou léčbu antibiotiky, velice často dochází k tomu, že pacientka se nevyléčí - antibiotika jen potlačí symptomy na nějakou dobu.

Zvládnout některé časté problémy, například urogenitální potíže, může pomoci rezonančně-frekvenční terapie. Tato procedura se provádí pomocí frekvencí namířených striktně proti patogenním bakteriím, přičemž zachovává „přátelskou“ flóru, což umožňuje vlastní imunitě se zapojit do regulace všech soustav organismu.

Biorezonanční diagnostika umožňuje kromě zjištění skrytých problémů, určit i jaké konkrétní látky v organismu chybí. Lze pomocí ní i následně vybrat vhodné dávkování a ideální množství pro podávání.

Riziková těhotenství

V případě rizikových těhotenství může biorezonance v první řadě posloužit jako vhodný podpůrný prostředek a zároveň jako nenásilná metoda umožňující dohlížet na stav ženy po celou dobu těhotenství, přičemž je s její pomocí nejen možné objevit jádro problémů, ale se i včas připravit na možné budoucí komplikace, které mohou ženu v těhotenství i bezprostředně po něm provázet.

Porod

Je známo, že biorezonanční kontakt má i sám o sobě velice pozitivní účinky na lidskou psychiku. Zvláště v období před porodem to může být klíčový podpůrný element, který může ženě pomoci se na porod připravit, v klidu, bez stresu, aby pak jeho průběh byl co možná nejhladší. Velice často je to právě strach, ať už vědomý či nevědomý, který brání se uvolnit a připravit se na porod. V takovém případě je to ale pouze v hlavě dotyčné, pouze v jejích myšlenkách, ale bohatě to stačí k tomu, aby byl ovlivněn zbytek organismu. Svaly nebudou správně uvolněny, stres, panika, byť to probíhá na podvědomé úrovni, i to může způsobit zbytečné prodlevy a komplikace při porodu. Terapeut může ženě pomoci se z tohoto stavu dostat nebo jí alespoň ukázat, jakým směrem by se měla ubírat, aby tyto pocity co nejvíce utišila.

Při pokusech s delfíny se ukázalo, že biorezonanční kontakt v období před porodem má velmi blahodárné účinky na jeho průběh. Dovede tělo správně naladit a zrelaxovat. Nemusí to tedy být pouze terapeut s biorezonančním zařízením, mnohé ženy v tomto období často sáhnou po přírozeném zdroji takového druhu terapie – po delfínoterapii.