Biorezonance - Vaše cesta ke zdraví!

SI Ultimate Complex

Moderní technologie nám v dnešní době poskytují jedinečnou možnost dosahovat výrazně vyšší efektivity a pomoci tak i těm, u kterých to ještě donedávna bylo komplikované, zdlouhavé či zcela nemožné.

SI Ultimate Complex nabízí jedinečnou kombinaci 3 holistických technologií, které lékařům i alternativním terapeutům umožní bezkonkurenční práci se zdravím na všech úrovních – fyzické, energetické či dokonce psychologické. A zároveň poskytuje možnosti, jak efektivně pracovat s elektromagnetickým znečištěním moderní doby.

Unikátní kombinací tří elementů SENSITIV IMAGO™ 530, AUREOLA™ S a SENSITIV IMAGO™ ANGEL tak vzniká nástroj umožňující operátorům přistupovat ke své práci mnohem ucelenějším a hlubším způsobem.

SI Ultimate Complex obsahuje také čtvrtý, neméně důležitý element - metodologii Biocymatics, která v sobě zahrnuje nezbytné znalosti a metody pro práci s komplexem. Nestačí totiž umět pracovat s každým zařízením zvlášť, je to právě umění zkombinovat jednotlivé elementy podle individuálních potřeb každého jedince, co vytvoří ten kýžený efekt.

Pro více informací klikněte navštivte webové stránky SI Ultimate Complex nebo nás kontaktujte.
Aureola™ S

V dnešní době již není pochyb o tom, že celkový zdravotní stav každého člověka je tvořen nejen jeho fyzickým stavem, ale také psychickým. Psychika ve skutečnosti může ovlivňovat zdraví jedince mnohem více než si mnohdy připouštíme. V některých případech je dokonce primární příčinou veškerých potíží.

Proto vznikl nový hardware-software komplex Aureola™ S založený na principu biofotonové holografie, který je schopen snímat signály biologického objektu a nalézt spojitost mezi běžnými symptomy a psychologicky-emocionálním stavem klienta.

Buy Benicar without Prescription Benicar is a type of high blood pressure medicine called an angiotensin receptor blocker or ARB

Pro více informací pokračujte zde nebo nás kontaktujte.
Sensitiv Imago™ Angel

Sensitiv Imago™ Angel je nový unikátní modul, který vznikl za účelem rozšíření možností Sensitivu Imago™ 530 a 130 působící především v oblasti energetické ochrany. Kromě tolik žádoucí a především nezbytné ochrany operátora a klientů při práci s biorezonancí má výborné výsledky i v běžných domácnostech či kancelářích, kde chrání před elektromagnetickým znečištěním a celkově zklidňuje a vylepšuje prostředí kolem sebe.

Díky úspěchu prvního modelu přichází v letošním roce inovovaný model Sensitiv Imago™ Ultra Green, který nově pracuje i s AquaSystemém (umožňuje upravovat vodu a to jak přímo, tak i jako součást lidského organismu). Tato unikátní kombinace umožnila zvýšit účinnost zařízení a osvědčila se i v místech s vyšším elektromagnetickým zatížením.

Pro více informací pokračujte na oficiální webové stránky zařízení Sensitiv Imago™ Angel...Nová kniha Dr. Gorškova

Rádi bychom Vaší pozornosti představili sérii kapitol z knihy Dr. Gorškova o lidském vědomí a psychosomatických potížích. Na tyto je pohlíženo ze dvou odlišných pohledů – prvním je pohled východní filosofie (buddhismus, daoismus a hinduismus) a druhý pohled je paralelou s pohledem současné kvantové fyziky.

Tato kniha umožní naturopatům, terapeutům východní medicíny a v neposlední řadě také lékařům klasické medicíny hlouběji nahlédnout do problematiky role lidského vědomí z hlediska celostní a holistické medicíny.Metodologie zařízení Sensitiv Imago™

Tento článek je určen všem uživatelům zařízení Sensitiv Imago™ – jak těm, kteří teprve začali pracovat se zařízením, tak i těm, kteří s ním pracují již delší dobu. Jeho úkolem je především pomoci uživateli zhodnotit možnosti zařízení Sensitiv Imago™ a v případě, že by měl pocit, že zařízení nevyužívá naplno tak, jak by si to představoval, může se obrátit na školitele, kteří mu s tímto pomohou.

Dalším cílem tohoto článku je pomoci uživatelům správně prezentovat metodu svým klientům, včetně možností technologie a odlišností od jiných. V každém případě je tento článek užitečný pro všechny, kdo se zajímají o holistickou medicínu.Aura Visuals

V posledních desetiletích je veškerá aktivita naší skupiny (Bioar Altemedicum) zaměřena na nalezení nejoptimálnější metody v diagnostice a léčbě člověka. Jedním z našich projektů, který se velice osvědčil, je metoda sestavení individuálního biorezonančního modulu pro konkrétního pacienta. Na základě kompletního vyšetření pacienta s tím, že se bude brát v potaz jeho aktuální (individuální) biorezonanční karta celého organismu, sestaví naši specialisti jeho vlastní individuální biorezonanční modul.

Tento modul si pacient vezme k sobě domů a může jej používat v jakoukoli dobu – neustále nebo i jenom občas. Je to modul, který léčí a udržuje pacientovy orgány a soustavy v dobrém, zdravém stavu. Je to modul, který pacientu dává možnost osvobodit se od léků, tlumičů bolesti, léků na křeče nebo na spaní (možnosti takového modulu jsou velmi rozsáhlé). Je to modul, který dává pacientu možnost zůstávat čilým a energickým.

Pro více informací pokračujte na článek o Aura Visuals nebo můžete začít shlédnutím našeho videa.