Mora terapie

Mora terapie neboli frekvenční kompenzace - mnozí si pod tímto názvem chybně představí biorezonanční terapii nebo přímo alternativní název pro biorezonanci jako takové. Některé zdroje dokonce hovoří o jakési BICOM-terapii. V tomto článku bychom Váš rádi vyvedli ze všech omylů a představili Vám skutečnou Mora terapii.

 O co se jedná?

V roce 1977 představili pánové Dr. Franz Morell a Erich Rasche ( odtud vznikl název terapie – MOrell a RAsche ) veřenosti metodu, která byla založena na léčbě pacienta pomocí invertovaných frekvencí jeho vlastního organismu. Jejím velkým přínosem byl především holistický přístup k pacientovi - možnost přistupovat ke každému pacientu individuálně – tedy bez rizika předávkování, nepřesnosti nebo přílišného škatulkování pacientů do skupin podle obecného souboru symptomů.

Každý orgán, každá tkáň, buňka mají své vlastní spektrum frekvencí. Těmito elektromagnetickými signály s námi buňky komunikují, vyjadřují svůj stav – ať už je aktuálně zdravý nebo nemocný. Tato terapie si zakládá na tom, že patologické frekvence neutralizuje jejich zrcadlovým obrazem ( invertovanou kopií ) a dále už nechá prostor samotnému organismu, aby bojoval s problémem.
Protože neutralizací patologických procesů ( a tím spíš akutních a velice agresivních ) se odblokují naopak ozdravné procesy organismu, které před tím nemohli projevit svou činnost, napomáhá Mora terapie přirozené funkci organismu, neoslabuje jej vlivem dodatečných látek, pouze mu pomáhá obnovit jednu ze základních funkcí – ozdravnou.

V žádném případě se ale nejedná o celistvou biorezonanční terapii, je to pouze část biorezonance, typ léčby, který můžete absolvovat a který funguje na podobném principu. Mora terapie je jen jedna, na její bázi bylo vytvořeno množství různých zařízení, která jí často používají jako přídavný modul. Při léčbě pacienta se pak aplikuje Mora terapie dohromady s jinými léčebnými kůrami ( ať už s biorezonanční terapií nebo jinými ) čímž lze dosáhnout i efektivní kombinované léčby Mora terapie s klasickou medicínou.

 Jak to funguje?

Zařízení pracující s Mora terapií mají za cíl interagovat s pacientem, tedy navázat kontakt se signály, které vysílá pacientův organismus. Následný postup je vcelku jednoduchý: nejprve se přečtou všechny frekvence organismu, poté se rozdělí na fyziologické ( správné ) a patologické ( negativní, špatné ) a na základě tohoto rozdělení se následně provede inverze patologických frekvencí a tyto invertované kopie se vyšlou k organismu. Interakce původní patologické frekvence a její invertované verzi způsobí, že se patolgoická frekvence zneutralizuje nebo dokonce zmírní natolik, že se zcela utlumí. Toho všeho se docílí pomocí senzorů ( zkonstruované pro použití nejčastěji na ruce ). Každé ze zařízení je ale pochopitelně zkonstruováno trochu jinak a je velice důležité, aby senzory zařízení uměly dobře odfiltrovat okolní šum od správných signálů, které mají zachytit, ale zároveň aby byly dostatečně citlivé, aby zachytili i ty nejjemnější signály. Proto pokud jste se rozhodli pro vyzkoušení této metody, ať už jako budoucí terapeut či jako pacient, vždy se řádně informujte o možnostech zařízení a o kvalitě senzorů, jejichž zpracování může velmi ovlivnit kvalitu provedení Mora terapie.

 Jak probíhá léčba?

Mora terapii by měla předcházet podrobná anamnéza a analýza celkového stavu pacienta. Ve většině případů by pak měla začínat základní terapii, která zanechá celkově pozitivní vliv na organismu.Tato základní terapie se také někdy nazývá „otevírací“ terapie. Je to z toho důvodu, že skutečně po aplikaci základní terapie se nám otevře skutečný stav pacienta, lehká narušení a blokace, zatímco povrchní symptomy, které pro nás nejsou tolik důležité, se zmírní či odstraní.
Cílem základní terapie je korigovat elektromagnetické kmitočty a obnovit regulační síly pacienta a tím samým započít proces regenerace. Druhá část léčby je pak zaměřena na patologický proces – jedná se o specializovanou terapii, kde právě už dochází k rozdělení fyziologických a patologických frekvencí. Patologické frekvence budou invertovány ( přeměněny do své zrcadlové kopie ) a v takové podobě budou vráceny zpět. Tímto způsobem bude patologická informace, obsažená v organismu, postupně oslabována až zmizí. Fyziologické frekvence budou naopak zesilovány. Stále ale platí, že na pacienta mají vliv pouze a jenom jeho vlastní frekvence, do žádné fáze léčby nevstupují frekvence z cizích zdrojů.

 Proč je důležitá detoxikace při provádění léčby Mora terapií?

V průběhu prvních etap Mora terapie se do krve vyplavují toxické látky různého původu. Je to spojeno s tím, že organismus je Mora terapií nucen osvobodit se od negativní informace a nejbližší cestou je právě krev. Tyto toxické látky se postupně hromadí v mezenchymu a v běžných podmínkách se prakticky vůbec nevyplavují z organismu pryč.
Proto je velice důležité podnikat v průběhu celého léčebného kurzu kroky k detoxikaci pacientova organismu. K základním pravidlům, které by měli být vždy dodrženy, patří zejména pitný režim – dokonce bude lepší když pacient bude pít více než méně a to ideálně čisté lehce minerální vody. Pak samozřejmě dodržení hygienických návyků a každodenní sprcha.

 Jaké jsou prioritní oblasti využití Mora terapie?

Univerzalita přístupu a maximální individualita léčby pro každý konkrétní případ velice rozšiřují možnosti použití metody. Mora terapii často vybírají v těch případech, kdy se nedaří dosáhnout plnohodnotného efektu pomocí běžné terapie. Stává se tak často například při dlouhodobých chronických onemocněních průdušek a plic, chronických onemocněních srdečně-cévní soustavy, žaludečně-střevního traktu, při recidivních bolestivých syndromech, nedostatečnosti imunitní soustavy či různých funkčních narušeních.
Velice efektivní je metoda při léčbě akutní a chronické alergie či intoxikaci. Způsob testování alergií podle Morella má totiž velkou výhodu – pacient není provokován alergenem, naopak, Mora testování alergií působí na pacienta velmi pozitivně a podporuje organismus ve vyloučení toxinů v důsledku inverze informace alergenu. Při léčbě alergií se často používá fyziologické přizpůsobení signálu organismu. Díky takovému přístupu, přesnému určení možných faktorů onemocnění a synergickému efektu dvoukanálové techniky jsou výsledky terapie často až překvapující. Mora terapie jde také dobře kombinovat s léky či jinými fyzioterapeutickými metody léčby.
Základy biorezonance Biorezonanční metoda Mora terapie NLS Biorezonanční terapie Biorezonanční dráždiče CERN Pohledem biofyzikaCopyright © by biorezonance.info
Webdesign by Sibie.