Jak moc je biorezonance aktuální?

Ještě za dob Hippokrata bylo zjištěno, že ke správné diagnostice a efektivní léčbě lidského organismu je potřeba dodržet komplexnost lékařského přístupu, který by byl schopný bezchybně zjistit a zlikvidovat konkrétní „zkrat“ vepsaný do složité kauzální vazby mezi jednotlivými orgány a soustavami. V polovině XX století vznikl v Německu nový směr elektroakupunkturní diagnostiky, který popisoval schéma dávno známých vazeb mezi biologicky aktivními body a vnitřními orgány člověka, ale zcela novým způsobem.

Teoretické odůvodnění nové metody nazvané "biorezonanční terapie" (BRT) bylo provedeno v 80. letech na bázi fundamentální vědy – kvantové fyziky. Toto zdůvodnění pohlíželo na živý organismus jako na novou kvantovou úroveň organizace hmoty. Na nemoc lze takto pohlížet jako na odchylku od normy v „elektromagnetickém obale“ člověka, který je možné regenerovat vlivem elektromagnetických kmitů velmi nízké intenzity na rezonanční frekvenci pacienta. Jak ukázala praxe, BRT metoda umožňovala vyléčit až 95% onemocnění, zatímco tradiční moderní medicína byla schopna porazit pouze 30% onemocnění. 70% onemocnění přecházelo do chronického stádia. Přesvědčivost výsledků vedla k doporučování metody BRT ministerstvem zdravotnictví, přičemž byla zohledněna nejen očividná léčivá a diagnostická efektivita dané metody, ale i její další, poměrně důležité výhody.

Při požití některého z běžných léčiv může například dojít k alergické reakci u pacienta. Metoda BRT není medikamentózní a navíc výrazně podporuje odstraňovat alergické projevy (ať už medikamentózního či nemedikamentózního původu).

Další výhodou této metody je i možnost jejího využití již v rámci prevence. Rozsáhlé terapeutické možnosti BRT se také výrazně projevují při léčbě tzv. nevyléčitelných nebo téměř nevyléčitelných nemocí jako je například Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, epilepsie, bronchiální astma, vitiligo a další... kombinací parametrů elektromagnetického působení je nespočet, proto účinkuje BRT na rozsáhlé množství onemocnění.

Efektivita BRT je dobře vidět na příkladu léčby vředů. Uzavření poškození žaludeční sliznice a dvanáctníku se dosahuje v 96%. Délka léčby se navíc zkracuje 3 – 4 násobně a recidiva se objevují 5 – 6 násobně méně. Nebo si můžeme vzít za příklad nemoc vitiligo – oficiálně je tato nemoc považována za neléčitelnou. Nemocní ale již při 2 či 3 návštěvě pozorují obnovu pigmentace v bílých plochách na kůži.

Je třeba přiznat, že standardní metody léčby cukrovky 1. typu se často řeší tím nejjednodušším možným způsobem – doživotní aplikací inzulínu – hormonu, který si za normálních okolností produkuje zdravý organismus sám díky speciálním beta-buňkám pankreasu. Poškození těchto buněk je obvykle vyvoláno několika faktory: geneticky, vnější faktory (stres, ekologie) a autoimunitní faktory. V posledním případě se protilátky, které jsou obvykle namířené na boj s viry, obrací proti vlastním buňkám. Virové infekce mohou zároveň i cíleně napadat přímo beta-buňky. Jakmile se v nich viry usídlí, tak je sice nezničí, ale změní je natolik, že zmatená imunitní soustava začíná sama ničit své vlastní beta-buňky. Velmi často vzniká cukrovka 1. typu pod vlivem infekcí: virus Coxackie B, příušnice, plané neštovice, zarděnky, spalničky, cytomegalovirus. Tím pádem je zcela očividná značně provokační role virů ve vývoji inzulínové cukrovky. Ve spojitosti s tím se zdá být léčba cukrovky pomocí biorezonance vhodnější, což je potvrzeno i praktickými výsledky.

Jde o to, že živé buňky (viry, mirkoby, buňky rostlin, živočichů a člověka) generují zcela individuální vlny. Jakékoliv změny, které proběhnou v buňce daného organismu (například pod vlivem viru), se projeví na frekvenčních charakteristikách dané buňky. Nicméně pokud budeme znát frekvenční charakteristiku zdravé buněčné membrány a budeme na buňku působit odpovídajícími vlnami, můžeme danou buňku „naladit“ na potřebný frekvenční režim. Taková komplexní korekce normalizuje celkový imunitní stav a podporuje organismus ve vytváření vlastních rezerv pro boj s viry, parazity a dalšími.

Jakmile ale počítač zachytí frekvenci viru, zesílí tento signál a vrátí jej zpět, čímž začne blokovat životní frekvenci nebezpečné infekce a postupně jí zničí. Při tom energie zdravých buněk milion krát převyšuje energii patologických a proto rezonanční záření není pro zdravé buňky nijak škodlivé. Tím pádem může mít biorezonanční terapie i velmi dobré antivirové uplatnění. Proto při léčbě cukrovky 1. typu je více než vhodné využít komplexního přístupu a spojit tradiční terapii a blokaci samotné příčiny onemocnění šetrnou metodou biorezonanční terapie.

Po celém světě se mikrovlnové rezonanční terapie postupně vyvíjí, ale stále se drží jednoho hlavního hesla: léčit nemocného, nikoliv nemoc.