Zánětlivá onemocnění urogenitálních orgánů: nekonvenční metody diagnostiky

V současné době jsou zánětlivá onemocnění ženských pohlavních orgánů čím dál častější, což má za následek především snížení plodnosti a zároveň to představuje jisté nebezpečí pro sexuální partnery a vyžaduje to často nemalé léčebné výdaje. Snížení porodnosti a celkové kvality života především u žen je jedním z hlavních důvodů, proč jsou zánětlivá onemocnění tak častá.

Mezi další nejčastější příčiny zánětlivých onemocnění pohlavních orgánů patří gonokok, bičenka (trichomanas), chlamýdie, herpes, urogenitální kandidóza apod. Při prenatální diagnostice se musí doktor v první řadě zaměřit na anamnézu a detailní vyšetření pacienta (kolposkopie), měl by také odebrat vzorky pro následná vyšetření včetně bakteriologických. Léčba specifických zánětlivých onemocnění může být velmi jednoduše provedena pomocí antibiotik, léčbu ale musí často podstoupit i partner a musí být prováděna pod přísnou kontrolou lékaře, který bude pečlivě sledovat výsledky bakteriologických parametrů. Pokud jde o komplikovanější formy onemocnění, je velmi pravděpodobné, že pacient bude muset navštívit specializovanou kliniku.

Přesnost diagnotiky (zjištění aktivátoru onemocnění) je velmi důležitá pro úspěšnost následné léčby. Bohužel současné metody laboratorních vyšetření nejsou ideální, každá má svá pozitiva i negativa. Navíc i když jsou výsledky pozitivní, neznamená to ještě, že je onemocnění přítomno v těle pacienta.

Pro naši studii jsme zvolili skupinu pacientů s různými zánětlivými onemocněními (klinicky potvrzeno) v urogenitální oblasti (ženy i muži, celkem 174 pacientů). Tito byli vyšetřeni pomocí biorezonančního zařízení. Výsledky vyšetření jsme následně porovnali s klasickými metodami vyšetření prováděnými ve specializovaných laboratořích. Pro kontrolu jsme použili metodu na zjištění antigenů aktivátoru a také metodu na zjištění DNA aktivátoru včetně polymerázové řetězové reakce.

Pravděpodobnosti zjistitelnosti jednotlivých infekčních agentů u pacientů se zánětlivými urogenitálními onemocněními jsou uvedeny v tabulce níže.

Z tabulky je patrné, že přesnost NLS diagnostiky je srovnatelná s jinými moderními a velmi specifickými metodami vyšetření - je o něco málo horší než ELISA, ale v mnoha případech může poskytnout více informací než PCR nebo direct ELISA.

Všechny výše uvedené metody tradiční diagnostiky vyžadují nějaký čas od okamžiku, kdy je biologický materiál předán laboratoři, vyžaduje taktéž drahé zařízení a množství spotřebního materiálu.

Jednoznačnou výhodou NLS analýzy prováděné pomocí biorezonančního zařízení "Sensitiv Imago" je především rychlost diagnostiky a také možnost provádění diagnostiky nejen na specializovaných pracovištích, ale i v pohodlí domova. Použití této metody umožňuje zvýšit procento detekovaných infekcí urogenitálních orgánů a tím samým pomáhá předejít mnohým komplikacím. Je také důležité zmínit, že se jedná o neinvazivní metodu, díky čemuž jsou vyloučeny iatrogenní poškození.