Životní síla homeopatie

Podle Světové Zdravotní organizace: Zdraví – to je stav fyzického, psychologického a sociálního blahobytu člověka.

Základním cílem homeopatie je obnovení tělesného a psychického zdraví. Zdraví – to je základní funkce životní síly. „Životní síla... chrání harmonickou životaschopnost jak v pocitech, tak i v myšlence, že náš věčný, rozumem obdařený duch, se může svobodně rozhodovat tímto živým, zdravým nástrojem k vyšším cílům naší existence.“ ( S. Hanemann ).


Homeopatie — to je individuální regulační terapie, jejímž cílem je působit na procesy samoregulace organismu za pomocí léků, které byly vybrány velice individuálně, kdy se brala v potaz reaktivnost nemocného.
Základem homeopatické metody je zákon podobnosti.


PODOBNÉ SE LÉČÍ PODOBNÝM


Čím se homeopatie liší od medicíny:
- vnímá člověka jako jeden nerozdělitelný celek
- léčí tělo i duši zároveň
- léči příčiny vzniku onemocnění
- nepůsobí na bakterie a viry, aktivuje vlastní obranné síly organismu

Za zakladatele současné homeopatie je považován Samuel Hanemann. V XIX století byly učedníkem Samuela, Constantinem Heringem sformulovány homeopatické zákony regenerace, předpokládající existenci úrovní onemocnění. Podle těchto zákonů lze evidentní a zdlouhavou léčbu očekávat tehdy, kdy se symptomy mění
- od více hlubokých, životně důležitých úrovní organismu, k méně důležitým, povrchním úrovním
- od vrchních částí lidského těla ke spodním
- zmizení symptomů probíhá v opačném směru než probíhal jejich vznik

Za správnou léčbu se v homeopatii považuje vyvedení onemocnění z jeho spodních úrovní na ty povrchní.
Homeopatie využívá léků vzniklých díky třem přírodním součástem: rostlin, živočichů a minerálů. Výběr přípravků se provádí na základě individuálních osobitostí pacienta. Homeopatické přípravky, které lékař předepisuje, se liší v závislosti ne na onemocnění, ale na osobnosti nemocného.

V současné homeopatii se rozlišují dva základní směry:
- klasická homeopatie
- komplexní homeopatie

Klasická homeopatie – zjištění plného patologického obrazu a jemu odpovídající příslušný obraz léčiv dle příruček s podrobným popisem patogeneze, a v důsledku toho předepsání jediného přípravku.

Praktika klasické homeopatie:
- správný váběr jednoho homeopatického přípravku – to je veliké umění, a působení klasické homeopatie závisí na znalostech, schopnostech a zkušenostech lékaře
- doporučení příbuzných a přátel je pravdivější než působivá reklama
- psychologická kompatibilita doktora a pacienta hraje osobitou roli: na ní částečně závisí úspěch léčby; je třeba, aby jste se ve společnosti s Vašim doktorem cítili dobře
- první schůzka s homeopatem obvykle trvá nejméně hodinu
- v homeopatii je velice důležité si pohlídat posloupnost a čas změn symptomů; zkušený doktor se bude zajímat o efektivitu předepsané léčby
- moderní lékař-homeopat Vám může doporučit i jiná vyšetření, může Vám předepsat i jiné než homeopatické léky, je-li to nutné

Komplexní homeopatie ( klinická homeopatie ) - když lékař zároveň předepíše několik homeopatických přípravků složených do jediné formy. Cílem výroby takových přípravků je zvýšení efektivitu a rychlosti působení. Terapeutický efekt je dosažen díky vzájemnému působení samostatných komponentů celého komplexu. V podobě původních částí komplexních homeopatických přípravků se kromě neorganických, rostlinných přípravků, produktů živočišného původu, používají i některé ingredience, například produkty metabolismu a prostředky působící na výměnu mezi tkáněmi ( katalyzátory, enzymy, atd. ), mikroelementy, vitamíny atd. Komplexní homeopatické přípravky se zpravidla sestavují individuálně, přičemž se vychází ze symptomů a příznaků onemocnění a následně mohou být klasifikovány dle obecně přijatého v klinické medicíně anatomo-terapeutického principu.

Homeopatie – osobitý, staletími ověřený, velice efektivní způsob léčby. Od klasických metod se velice liší. Za prvé je to velice důrazné léčení – léčební efekt je znát již po 7 – 10 dnech! Za druhé – homeopatická léčba je vhodná pro každého pacienta jako výborná metoda při množství chronických onemocnění, ale i jako prevence a podpora organismu. Za třetí, homeopatie nemá kontraindikace a vedlejší účinky nebo alergické reakce, může se kombinovat s léky. Za čtvrté, při přijímání léčiva není třeba udržovat dietu, vylučovat produkty z jídelníčku, atd. Režim příjmu přípravků je velice jednoduchý.