Mapa emocí


Vědci z Univerzity Aalto v Helsinkách nedávno velice názorně demonstrovali, jak pociťujeme emoce uvnitř organismu a jak tyto emoce ovládají naše tělo. Emoce ovlivňují náš psychický i fyzický stav reakcemi na signály z okolí. Fyzické (tělesné) stavy jsou neoddělitelnou součástí emocionálních změn. Například deprese může být vnímána jako bolest v hrudníku a zamilovanost může vyvolat velice příjemné, uspokojující pocity.

Bylo zjištěno, že nejčastěji objevující se emoce vyvolávají velmi silné fyzické pocity a je navíc možné je zobrazit na tzv. Barevných tělesných mapách.

Jednotlivé modely odpovídají různým kulturám, což poukazuje na biologický původ emocí.

Emoce upravují nejen náš psychický stav, ale i fyzický. Takovým způsobem nám pomáhají adekvátně reagovat jak v nebezpečných situacích tak i v různých sociálních interakcích. „Uvědomění si odpovídajících fyzických změn může vyvolat odpovídající emoce, jako například pocit štěstí,“ vysvětluje profesor Lauri Nummenmaa.

Data a výsledky získané v průběhu výzkumu hrají důležitou roli při snahách o porozumění tomu, jak emoce interagují s tělem. Tyto výsledky mohou také pomoci zjistit jednotlivé vlastnosti různých emocionálních poruch a vytvořit nové způsoby jejich diagnostiky a léčby.

Výzkum se prováděl v on-line režimu a účastnilo se jej více než 700 lidí z Finska, Švýcarska a Taiwanu. Vědci vyvolávají různé emocionální stav u jednotlivých účastníků, kteří byli následně požádáni, aby na fotografiích označili barevně ty části těla, ve kterých pociťovali nějaké fyzické změny (příjemné pocity, bolest, svědění, ...).