Co jsou to Schumannovy vlny?

Schumannova rezonance jsou elektromagnetické vlny nízkých a ultranízkých frekvencí mezi povrchem Země a ionosférou.

Prvním, kdo tyto osobité frekvence objevil, byl americký fyzik a vynálezce Nikola Tesla. O 50 let později pak ve výzkumu pokračovali dva němečtí specialisté - Winfried Otto Schumann a Herbert Koenig. Zjitili, že v atmosféře se nachází tzv. "stojaté elektromagntické vlny", později pojmenované jako Schumannovy vlny.

Ohledně jejich původu existuje hned několik hypotéz a pravděpodobně nejrozšířenější z nich je hypotéza, dle které jsou tyto vlny způsobeny údery blesku v různých koutech naší planety. Blesky se chovají jako obrovské antény, které vyzařují elektromagnetickou energii o frekvenci cca 100 kHz, a právě ony jsou zodpovědné za vznik elektromagnetických oscilací v širokém frekvenčním rozsahu.

V roce 1952 se Koenigu podařilo nalézt velmi zajímavý vztah: základní frekvence Schumannovy rezonance odpovídá frekvenci alfa-rytmu lidského mozku - 7,83 Hz a frekvence druhé harmonické rezonance Schumana (14 Hz) odpovídá zrychlenému alfa-rytmu lidského mozku.

Schumanovy vlny – reálný životní faktor

Zlepšuje se technické zařízení, ale prostředí, ve kterém žijeme, se zhoršuje. Dvacet čtyři hodiny, sedm dnů v týdnu se nacházíme pod vlivem ničivého působení umělých elektromagnetických polí, jejichž síla až 100!!! milion krát převyšuje to, co teprve včera na sobě vyzkoušeli naši předkové. Ve velkých městech, včetně například Sankt Peterburgu je intenzita umělých elektromagnetických polí 100 – 1000x větší než přírodní pozadí, agresivní prostředí, ve kterém bez ochrany žít nelze a nebo na sebe neustále nechat působit vyčerpávající onemocnění a stejnou léčbu.

Všechno tohle vedlo k tomu, že přírodnou zadané frekvence 7,8 a 14,1 Hz byly zničeny „elektromagnetickým smogem“. Nastupuje dysbalance, probíhá dysharmonie všech funkčních systémů organismu, které v přirozeném prostředí musí pracovat autonomně. Například šišinka, když chytne frekvenci 8 Hz, vynutí synchronizovaně pracovat pravou a levou hemisféru, pouze v takovém případě mozkové hemisféry začínají kontrolovat podkorku, která vyrábí mužské a ženské hormony, umělým způsobem se to kontrolovat nedá. Pouze pod vlivem frekvence 8 Hz vyrábí šišinka hormon „melatonin“.

Medici zjistili, že v lidském organismu vzniká bez melatoninu rakovina. Dokázaly to výzkumy letušek v USA a Švédsku, jejich profesní onemocnění – rakovina mléčných žláz. Výzkumy ukázaly, že v organismu chybí melatonin. Melatonin zapojuje do práce štítnou žlázu. Ale co je nejhorší, zjistilo se, že EMI ničí samotnou šišinku. Teď například pracuje pouze pravá hemisféra, odtud mimo jiné pochází i psychická onemocnění, deprese a podobné.

V USA ( NASA ) a Německu ( institut Maxe Plancka ) se prováděly zdlouhavé experimenty, ze kterých vyšlo najevo, že Shumanovy vlny jsou nutné k synchonizaci biologických rytmů a normální existence všeho živého na Zemi. Dnes je již známo, že lidé, podstupující velkou námahu a stres tyto vlny potřebují. Kromě toho velice silně si všímají absenci Shumanových vln senioři a vegetativně citliví lidé, a také chronicky nemocní. Může to vést k bolestem hlavy, ztrátě orientace, zvracení, závratím atd. Do dnešního dne je elektromagnetické prostředí planety v důsledků lidského působení význameně změněno a je zašpiněno do takové míry, že organismus „neslyší“ Shumanovy vlny.

Jak tedy pomůžeme modernímu, prakticky nemocnému člověku? Je třeba vytvořit přístroje, které chrání informačně-energetické struktury člověka, a také očišťuje prostředí od negativního vyzařování, čímž vytváří komfortní podmínky pro biopole a přírodní podmínky pro existenci jeho majitele.

Přístroje musí být generátory Shumanových vln, pulsující o frekvenci 8 Hz, což odpovídá frekvenci pulsace magnetického pole Země a alfa rytmu mozku člověka. 8 Hz je opěrným signálem pro šišinku. Jakmile je frekvence „zachycena“, začíná synchronizovaná práce levé a pravé hemisféry, které provádí kontrolu všech vyráběných v organismu hormonů nutných ke zdraví.

Šišinka začíná produkovat homon: mládí, dlouholetí a zdraví – melatonin. Do práce se zapojuje štítná žláza odpovídající za synchonizovanou žlázu slinivky břiční, nadledvinek a vaječníků. Celý organismus začíná pracovat korektně a v jediném rytmu. Biopole se obnovuje. Jakmile je biopole obnoveno, zapojuje se do práce naše informační tělo, skrz nějž se do našeho organismu dostává energie z vesmíru, začíná proces uzdravení. Ve výsledku obnovuje organismus své životní síly a nemoci začínají mizet.

Kontraindikace? A mohou snad existovat negativní vedlejší účinky z návratu k tomu, k čemu jsme geneticky nastaveni? Celé hodiny strávit u televize, počítače, celé hodiny mluvit do mobilu, jezdit v elektrodopravním prostředku, nacházet s v rentgenové místnosti a nechránit se – to je skutečné nebezpečí pro zdraví!

Kdo tedy takové přístroje potřebuje nejvíce? To jsou obyvatelé velkých měst, zvláště děti a mladiství jsou nejvíce ohroženi patogenními vlivy. Pracovníci energonasycených sfér, počítačové třídy škol, mateřské školy, jesle, nemocniční pracovníci s progresivním lékařským zařízením, pracovníci dopravy, prostředků masové informace, armáda.

Medici zjistili velice zajímavou věc a to, že když se člověk nachází ve stresových situacích nebezpečných pro život ( sportovci při rekordech, řidič při nehodě, vojáci v boji, ... ), vzniká protifázová periodičnost aktivity hemisfér. Doktor Robert Beck, jaderný fyzik, jezdil po celém světě a měřil vlny mozku léčitelů. Zjistil, že ve chvíli provádění seance léčení, a nezáleží na tom, jaké jsou jejich religiozní nebo duchovní tradice, vykazuje jejich mozek stejnou strukturu mozkových vln s frekvencí 7 – 8 Hz. Následně Beck zjistil, že kmitání magnetického pole Země má frekvenci od 7,8 do 8 Hz. Tato kmitání ( fluktulace ) se jmenují Shumanovy vlny.

Při dalších zkoumáních zjistil doktor Beck, že ve chvíli léčení se vlny mozku léčitele stávají synchonizovanými co do frekvence, ale i do fáze s Shumanovými vlnami. To znamená, že pulsace mozkových vln léčitele má nejen stejnou frekvenci se Shumanovými vlnami, ale probíhá i ve stejnou chvíli s nimi. Je možné předpokládat, že léčitelé jsou schopni čerpat energii z magnetického pole Země k léčení svých pacientů. Tento proces se nazývá spojení polí.

Doktor John Zimmerman, zakladatel a prezident Institutu bioelektromagnetizmu v Reno, Nevada, se zabýval studiem širokého spektra literatury ohledně spojování polí a korerace informace, kterou obsahují se zkušenostmi léčitelů. Vyšlo najevo, že to, co léčitelé nazývají zazeměním, je způsob, jak se připojit k magnetickému pólu Země co do frekvence a fáze. Zjistil, že jakmile léčitelé navážou kontakt s Shumanovými vlnami, jejich pravá a levá hemiséfra se harmonizují a začínají pracovat v alfa rytmu o frekvenci 7,8 – 8 Hz. Poté, co položí ruce na pacienta, jeho mozkové vlny se též dostanou do alfa rytmu a synchronizují se s mozkovými vlnami léčitele. U pacientů také nastává rovnováha mezi mozkovými hemisférami. To znamená, že léčitel jakoby napojuje pacienta skrz sebe k pulsacím magnetického pole Země a takovým způsobem mu otevírá přístup k obrovskému zdroji energie.