Aktivní biorezonanční terapie (ABRT)


V současné době můžeme pozorovat zhoršující se tendenci zvýšeného množství onemocnění vyvolaná lékařským vlivem na funkčnost celého organismu – například medikamenty.

Na druhém místě jsou podle Světové Zdravotní Organizace onemocnění regulace: onemocnění, spojené s narušením funkčnosti regulačních systémů – nervová, endokrinní a imunitní – pod vlivem negativních faktorů z okolí, které člověka obklopuje.

Základními zdroji elektrických a elektromagnetických signálů u člověka jsou:
- svalová aktivita, například rytmické stahy srdečního svalu
- aktivita neuronů, tzn. předávání elektrických signálů ze smyslů do mozku a předávání
elektrických signálů z mozku vykonávajícím systémům – rukám, nohám
- metabolická aktivita.

Zároveň ale u mnohých mikroorganismů (např. u řady střevních parazitů, plísní, bakterií a virů) chybí nervový a svalový systém. U nich je zdrojem elektrických a elektromagnetických polí metabolická aktivita. Metabolismus je to, co odlišuje „živou“ přírodu od „neživé“. Pohyb jakékoliv nabité částice kolem jiné vytváří magnetické pole, shluk nabitých částic vytváří elektrický potenciál. Tyto předpoklady umožňují k léčbě a prevenci onemocnění přistupovat nechemicky, tzn. léky, dle tradičního chápaní, ale fyzikálními metodami.

Životní činnost člověka, živočichů, ale také parazitů, bakterií, virů, je doprovázena různými druhy elektrické aktivity. Příkladem takové aktivity jsou elektrické potenciály, snímané při elektrokardiografii nebo elektroencefalografii.

Mnohá onemocnění jsou úzce spojena s přítomností parazitů, bakterií, virů a plísní v organismu, a to jak v infekčním stádiu, tak i žijících v různých orgánech ve stavu symbiózy s tkáňovými strukturami daného orgánu. K tomu, abychom tyto mikroorganismy potlačili, není třeba zatížit organismus antibiotiky, tzn. ani zdaleka ne neškodnou formou chemoterapie. Se znalostí frekvence metabolické aktivity těch nebo jiných mikroorganismů je možné působit na ně frekvenčním kmitáním, které budou narušovat jejich vlastní rytmy a tím budou potlačovat jejich běžnou metabolickou aktivitu. Jak ukazují výzkumy, taková působení jsou naprosto neškodná pro lidský organismus. Daná metoda léčby byla pojemnována aktivní biorezonanční terapií ( ABRT ).

Etiologie těžkých chronických onemocnění takových jako: Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, AIDS, rakovina, roztroušená skleróza, endometrióza, těžká artritida, svalová dystrofie, atd. není vždy známá, ale převládá názor, že základním faktorem patogenezy jsou skryté parazitní infekce.

Podle Světové Zdravotní Organizace je základními čtrnácti parazitními infekcemi na Zemi infikováno 430 mil. lidí. Podle doktorů jsou většina lidí na celém světě nositeli skryté infekce.

Parazitní onemocnění – skupina nakažlivých onemocnění vyvolaných parazity ( améby, trepanosomy, pneumocysty, toxoplazmy, ... ), parazitními červi ( helmity ), hmyzem a klíšťaty, patogenickými mikroorganismy ( bakteriemi, spirochétamim, rickettsiemi – parazitují u vší, blech, klíšťat, patogenickými houbami, viry ).

Skrytá parazitní infekce se neprojevuje na první pohled, proto zůstává pro lékaře-terapeuta nebo infekcionistu skrytá. Podstata takového přístupu je popsána v pracích známé vědkyně a doktorky Huldy Regher Clarkové. Základní poznatky její práce byly potvrzeny získanými klinickými zkušenostmi v USA a Německu, včetně účasti nezávislých extertů z Německa, takovými jako je M. Keymer, A.E. Baklayan a jiné.

Je možné bojovat s předpokládanými parazity tak, že do středu frekvenčního rytmu rozsahu jejich životaschopnosti vložíme na 3 – 5 minut silný ruch s velkou amplitudou signálu, čímž vnutíme parazitu vnější, pro něj nevlastní rytmus a vyvoláme tak jeho deaktivaci.

V buňkách orgánů je složité dosáhnout na parazity, ale pokud se dostanou do krve, paraziti se zničí. Bylo zjištěno, že zničit parazity v cirkulaci krve je možné nesynchronním ruchem s frekvencí 30 GHz, ale čas působení je třeba zvětšit z 3 na 7 minut, což odpovídá kompletní výměně krve v organismu. Po takovém cyklu působení je třeba dát 20 – 30 minut pauzu a provést druhou seanci ke zničení znovu rozmnožených parazitů, které se znovu dostali do krevního oběhu. Určití střevní paraziti jsou nosiči bakterií a virů, které se při úmrtí „majitele“ dostávají do cirkulace. Proto je nutný ještě jeden cyklus působení.

Dotaz: Není to škodlivé pro organismus?
Odpověď: Ne. Frekvence parazitů se nachází v rozsahu 100 – 400 KHz. Rezonanční frekvence struktur lidského organismu se nachází v rozsahu 1 – 10 MHz. Škodlivé frekvence pro lidský organismus se nachází za hranicé 1 MHz.

Exogenní BRT

Experimentálně byly i v klinických výzkumech za pomocí biopotencialografie zjištěny frekvence spontální bioelektrické aktivity ( SBA ) pro jedny a druhé orgány – získané teoreticky s použitím určitých matematických vzorů. Například frekvence sledování spontálních bioelektrických impulzů žaludku je, dle našich výzkumů, 0,043 Hz; sestupný tračník má frekvenci 0,064 Hz. Tyto dvě veličiny jsou vůči sobě v koeficientním poměru 3/2 a každá je oporou pro řadu charakterizujících SBA jiných orgánů nebo úrovňí organizace nervové a jiných funkčních systémů organismu.

Do této řady spadají frekvence SBA prakticky všech dutých orgánů, cév a seskupení nervové soustavy. Přitom se využívá postupné zdvojení výchozích značení frekvencí, což slouží základem k formování řádů. Například, atrioventikulární uzel srdečního automatismu se nachází v řádu žaludku, a sinoatriální uzel se nachází v řádu tlustého střeva. Takovým způsobem, frekvence léčebního signálu při BRT odpovídá spontálním biopotenciálům, předvídajícím práci různých orgánů v normálním ( fyziologickém ) stavu. Je pochopitelné, že se kolem tkáně, skrz kterou prochází elektrický signál, tvoří elektromagnetické pole. K terapii používaný léčebný signál je přísně symetrcký, zatímco u patologicky změněných struktur je asymetrický.

Proto stačí dát na kožní projekci narušeného orgánu potřebný terapeutický signál odpovídající jeho topografii, abychom se po určité době dočkali uzdravení.

Nicméně, existuje ještě jedna zvláštnost – ne všechny orgány mají SBA. Zjistilo se, že je možné efektivně korigovat i jejich patologii, využívaje rozsah frekvencí, blízkých absolutní refraktorní fázi vnímání nervové impulsace. Proto jsou režimy propočítané podle vzorečku: F = V/L, kde F je frekvence; V je rychlost rozprostření elektrického impulsku; L jsou rozměry objektu. Čím menší jsou rozměry objektu působení, tím vyšší je frekvence léčebního signálu.