Možné komplikace při léčbě

Při téměř jakékoliv léčbě – a zvláště pak té, která se zaměřuje na odstranění prvotní příčiny potíží – nezřídka dochází k tomu, že pacienti pociťují dočasné zhoršení zdravotního stavu. Tento stav je spojen s přirozeným procesem léčby – zatímco organismus svádí boj s příčinou onemocnění, dochází k rozkladu nemocných buněk, škodlivých mikroorganismů a toxinů. Při takovém rozkladu se do organismu vyplavuje množství škodlivých látek, které se organismus bude následně snažit postupně vyloučit ven.

Z toho důvodu je velice důležité pít dostatečné množství čisté vody po celou dobu léčby – dostatečný přísun tekutin podpoří přirozenou detoxikační funkci organismu, čímž zároveň zminimalizuje rozsah prvotního zhoršení zdravotního stavu po započetí léčby. V opačném případě se může stát, že zhoršení bude mnohem znatelnější a bude trvat delší dobu, čímž prodlouží léčbu a způsobí zbytečný diskomfort.

Mezi obvyklé projevy prvotního zhoršení patří: Zkušený terapeut se vždy snaží tyto projevy zmírnit pomocí komplexního detoxikačního programu, ale ten je efektivní pouze v tom případě, že pacient dodrží pitný režim. V průběhu detoxikace je také doporučeno zařadit do jídelníčku více vlákniny – to pomáhá „odchytávat“ škodlivé látky a následně je vylučovat spolu se stolicí.

Mnozí pacienti jsou z klasické medicíny zvyklí na to, že symptomy se odstraní s prvním polknutím léčiva. Je potřeba si ale uvědomit, že dočasné zhoršení je přirozenou reakcí organismu, který se snaží překonat nemoc. Budeme-li postupovat striktně dle klasické medicíny – tedy že budeme léčit především symptomy – může se nám stát, že akorát potlačíme projevy nemoci a donutíme jí přesunout se v organismu jinam, kde se při nejbližší vhodné příležitosti projeví znovu, třeba i s jinými symptomy. A organismus, tou dobou již zvyklý na to, že potíže za něj řeší někdo jiný (např. antibiotika) postupně slábne víc a víc a tak místo skutečné léčby akorát oddalujeme chvíli, kdy dojde k nezvratnému kolapsu organismu.

Holistický přístup se v tomto od klasické medicíny výrazně odlišuje – jeho primárním cílem je překonat celý řetězec příčin onemocnění a odstranit je postupně všechny. Jinými slovy se zaměřuje na to, aby co nejvíce podpořil organismus a pomohl mu „opravit“ jeho přirozené kompenzační schopnosti, aby organismus následně překonal nemoc sám. Vzpomeňte si například na chřipku. Běžným symptomem je i horečka, což je ve skutečnosti snaha organismu překonat nemoc – je to nepříjemné, ale díky tomu rozvíjí organismus své přirozené léčivé schopnosti a učí se odolávat horším a horším nemocem.