Sebastian Kneipp

Sebastian Kneipp se narodil 17. května 1821 jako čtvrté dítě do rodiny tkalce ve Stephansriedu u Ottobeurenu. Jeho dětství formovala nouze, bída a strádání, musel tvrdě pracovat a pomáhat otci u tkalcovského stavu.

Už jako mladý se chtěl stát duchovním. Ucházel se o místo v mnoha farních úřadech, nikde však nebyl přijat. Teprve díky kontaktu s kaplanem Dr. Merklem z Bad Grönenbachu, vzdáleným příbuzným jeho rodiny, se stal v roce 1848 v jeho životě první důležitý zvrat. Merkle se ho ujal a rozhodujícím způsobem ho podporoval. Například mu dával hodiny latiny.

V Grönenbachu se Kneipp seznámil také s místním farářem a botanikem Christophem Ludwigem Koeberlinem, který ho uvedl do rostlinného léčitelství. Kneipp zůstal v Grönenbachu jeden a půl roku, poté následoval svého mentora a mecenáše Merkleho do Augsburgu a za krátko do Dillingenu, kde směl od roku 1844 navštěvovat gymnázium.

Dne 16. listopadu 1849 provedl Sebastian Kneipp sám na sobě odvážný pokus, který se stal klíčovou událostí, která mu změnila život: Dýchavičně běžel k Dunaji, strhl si šaty z těla, a jak byl rozehřátý, tak se potopil až po krk do ledově studené vody, počítal do tří, vystoupil z vody, oblékl se, a co nejrychleji běžel zpět domů.

Výsledek byl obdivuhodný: Kneipp se cítil stále více svěží a zdravější, takže experiment po třech dnech opakoval. A opět se dostavil posilující, osvěžující pocit. Od tohoto okamžiku si dával dvakrát až třikrát týdně krátkou koupel v ledově studeném Dunaji. Jako doplnění k tomuto si sám ordinoval koupele do půl těla a polévání.

To byla v podstatě hodina zrození Kneippovy vodoléčby: Nejprve zahřát tělo fyzickou námahou, poté nasadit velmi krátký studený stimul, poté se neosušit a ihned tělo opět zahřát fyzickou námahou.

Léta mezi roky 1855 a 1880 byly pro Sebastiana Kneippa velmi důležité. Jeho osobní léčitelský úspěch ho motivoval k tomu, aby doposud známou a vyzkoušenou vodní terapii rozšířil mnohými pokusy a pozorováním sebe sama a svých pacientů a aby terapii kombinoval tak, aby vytvořil úspěšný preventivní a léčebný systém s ještě více vylepšenými a zdokonalenými metodami.

Do jeho léčitelského repertoáru patřilo polévání studenou vodou, vstoupení do vody, studené a teplé koupele, které se aplikovaly na část těla nebo na celé tělo, střídavé koupele, a studené a teplé zábaly a obklady.