Hlavní výhody zařízení Sensitiv Imago® Angel

Sensitiv Imago® Angel je schopen ochránit energetické pole operátora, díky čemuž je vhodný pro lékaře, terapeuty, naturopaty a další doktory zajímající se o holistickou medicínou pro použití v průběhu diagnostiky, bio-energetického testování a frekvenční kompenzace.


Sensitiv Imago® Angel je přístroj, který mohou využívat všichni ti, kteří se chtějí zbavit každodenního negativního vlivu elektormagnetického smogu. Očištění našeho pracovního i domácího prostředí od elektromagnetického smogu pomáhá odstranit mnohé zdravotní potíže a přispívá k nápravě psycho-sociálních potíží v rodině i v práci.


Sensitiv Imago® Angel Vám pomůže harmonizovat dokonce Vaše rostliny (doma i na zahradě) a také vyřeší mnoho potíží s Vašimi domácími mazlíčky.


Sensitiv Imago® Angel dokáže spolehlivě eliminovat a následně zcela odstranit nežádoucí vlivy geopatogenních, psychosomatických zón, vodních křížů, Curryho i Hartmannových pásů, a to včetně elektrosmogu. Kromě toho odstraňuje i další negativní vlivy, které ovlivňují buněčnou strukturu fyzického těla.


Sensitiv Imago® Angel slouží k celkovému zdokonalení harmonizace těla i mysli, v důsledku čehož dokáže přispět k vylepšení vztahů v rodině, zlepšení metabolismu a spánku. Je důležitý pro očistu domácího i pracovního prostředí.


V praxi dosahuje přístroj Sensitiv Imago® Angel výborných výsledků a to jak sám o sobě, tak i ve vzájemné spolupráci se Sensitivem Imago® 500CE(530CE) a 100CE(130CE), kdy po nasazení přístroje Sensitiv Imago® Angel došlo vždy k harmonizaci a zlepšení zdravotního stavu pacientů.


Sensitiv Imago® Angel je určen k vytvoření a podpoře příznivého prostředí v místnosti (v pracovních i domácích podmínkách), čehož docílí díky oscilacím drahokamů a různě zbarveným LED diodám.


Frekvenční rozpětí, ve kterém jednotlivé minerály „vibrují“ , je optimálně vyváženo v souladu s daným zaměřením přístroje, které zajistí efektivní očištění prostředí přístrojem Sensitiv Imago® Angel.


Je zjištěno, že pokud konkrétní minerály v určitém přesném rozestavení necháme působit ve společné korelaci, umí tyto vzájemně se podporující vibrace určitým způsobem vyladit okolní prostředí - ať už se jedná o geopatogenní zóny či jiné vlivy, které také vibrují v určitém frekvenčním rozsahu. Na tomto principu tedy dochází k rušení vlivu negativních vibrací a k nastolení harmonického prostředí pro náš dlouhodobě spokojený a zdravý život plný energie.


Velice důležité je podle nás i použití Sensitiv Imago® Angel v biorezonančních střediscích, kde jednak dochází k permanentnímu znečišťování prostoru díky veškerým typům zón a energií, a to nejen ze samotného místa, ve kterém se středisko nachází, ale i od klientů. Výsledkem je pak mnohem nižší únava terapeutů a přesnější výsledky biorezonančních přístrojů.


Účinky přístrojů Sensitiv Imago® Angel jsou individuální a jsou závislé na více faktorech. Pocítění prvních změn po spuštění přístroje Sensitiv Imago® Angel závisí na citlivosti a vnímavosti každého jedince. Viditelné pozitivní účinky jsou závislé především na závažnosti potíží a jejich charakteru. Pokud jsou potíže akutní, zpravidla se zlepšení stavu dostavuje dříve než u chronických potíží, u kterých může docházet k viditelnému zlepšení často až po několika měsících.


Někteří citliví jedinci ale mohou jeho první účinky pocítit téměř okamžitě. Můžete cítit změnu atmosféry v daném prostředí (jakoby se vyčistil vzduch), větší pocit uvolnění.


U některých jedinců se mohou projevit „adaptační potíže“ . Je to způsobeno tím, že přístroj Sensitiv Imago® Angel působí na blokády v našem organismu, které do této doby byly „uspané“ a přístroj je začne aktivuje. Sensitiv Imago® Angel tyto blokády postupně odbourává a negativní pocity se zmírňují, až nakonec zcela vymizí. Tento stav je však vždy dočasný. Princip této reakce se dá přirovnat k různým formám detoxikace organismu.


Sensitiv Imago® Angel je šetrnou metodou s dlouhodobým účinkem.
Během 3-6 týdnů dochází k eliminaci geopatogenní zátěže.
V průběhu 1-3 měsíců by měla být eliminována parazitární, bakteriální, plísňová i virová zátěž (v závislosti na dietě, životosprávě a dalších okolnostech).
Dále dochází ke zlepšení metabolismu a zvýšení životní energie.
Po 3 – 6 měsících už by mělo být energetické pole přístrojem Sensitiv Imago® Angel zcela pročištěné. V této době se již v podstatě u všech uživatelů projevuje výrazně vyšší úroveň životní energie.
Po 6 – 12 měsících dochází k odeznívání vážnějších zdravotních potíží a detoxikaci organismu i u více zatížených jedinců.


Sensitiv Imago® Angel má pozitivní vliv na zdravotní stav zatížený těmito symptomy a komplikacemi: bolesti hlavy, revmatické potíže, ztuhlé svaly, trávící potíže, nervové poruchy, spánkové potíže, nervozita, nesoustředěnost, únavový syndrom, vnitřní napětí, srdeční choroby či onkologická onemocnění.Sensitiv Imago® Angel byl testován a certifikován
Mezinárodní komisí pro elektrosmog-výzkum IGEF. (Německo)


Z výsledků biofyzikálního IGEF testu a výzkumů laboratoře vyplývá,
že použití zařízení
SENSITIV IMAGO® ANGEL
k vyřešení zdravotních potíží způsobených všudypřítomným elektrosmogem
a geobiologickými rušivými zónami vede k ověřitelnému zlepšení variability
srdečního rytmu a zlepšení adaptability autonomního nervového systému.
01. února 2016