Komplexní detoxikace

Známý patofyziolog Alexandr Bogomolec tvrdil, že kdyby stav lidského organismu (především metabolismu a imunity) zůstával po celý život stejný jako byl v 11 letech věku, mohli bychom se dožít 40 000 let.

V praxi to samozřejmě možné není, ale vědci se shodují na tom, že 100 – 150 let je vcelku reálná hodnota, které lze dosáhnout při dodržení určitých podmínek.

Průměrná délka života je dnes kolem 70 let – a jednou z příčin, proč tomu tak je, je „ucpání“ organismu různými toxiny.

Toxiny jsou škodlivé látky, se kterými se setkáváme denně. Do našeho těla se dostávají přes kůži, plíce a trávicí soustavu. Můžeme je rozdělit na dvě základní kategorie:
  1. Exogenní toxiny se do organismu dostávají společně s nekvalitními produkty (barviva, konzervanty, antibiotika, která se podávají skotu, ...) a zašpiněnou vodou. Z našeho okolí nám pronikají do organismu díky špatné ekologii a životnímu stylu, který je plný stresu a dalších neblahých faktorů. Organismus se nejprve pokusí toxiny vyvést z těla ven, ale postupně se jich stává příliš mnoho, což vede k narušení funkce orgánů a tkání.
  2. Endogenní toxiny se tvoří přímo v samotném organismu. Většinou jde o odpady metabolického procesu, kterých stále přibývá a organismus postupně ztrácí schopnost vyvádět je pryč. Životní styl i zde hraje velikou roli a často kvůli němu dochází ke spojení dvou problémů – toxinů je víc a víc (například čím nepravidelnější a méně zdravý jídelníček máme) a oganismus nejen, že nestíhá si poradit s přibývajícím množstvím, ale zároveň se jeho obranná schopnost čím dál tím víc snižuje, takže brzo si není schopen poradit ani s tím množstvím, které by před nějakou dobou hravě zvládl.

Exogenní toxiny můžeme většinou dále rozdělit do 4 podkategorií:
Masivní technologický pokrok, industrializace a zdokonalování technologie za poslední dobu postupně vedly k uvolnění obrovského množství toxických látek do našeho okolí. Tyto látky do nás dnes a denně pronikají ze vzduchu, vody, krémů, barviv, jídla, zubních výplní apod. ...

Jakmile organismus přestává zvládat situaci, toxiny se začínají postupně ukládat v samotných orgánech a tím začínají narušovat jejich funkci, čímž zároveň vytváří vhodné prostředí pro rozmnožení toxických látek.

Když se nahromadí dostatečně toxinů, všechny systémy organismu se přepnou do patologického režimu a pracují téměř na pokraji svých sil. Je jasné, že jakýkoliv negativní vliv se v takovou chvíli může stát „poslední kapkou“ a způsobit kolaps - tedy nemoc. Někdy probíhá tento proces pomalu – jednotlivé vazby se začínají rozpadat, dochází k omezení funkčnosti jednotlivých orgánů a organismus postupně strádá víc a víc, někdy se ale může stát, že tyto změny nastanou velmi rychle.

Jak lze poznat organismus zamořený toxiny?

Mezi hlavní příznaky patří:
Dlouhodobé projevy těchto příznaků sice ještě nemusí znamenat vážný problém, nicméně je v takovém případě dobré se nad tím zamyslet a pokusit se udělat vše pro to, aby tento stav nevyústil do vážnější nemoci. Mnozí lidé totiž začínají řešit problémy až když začínají být opravdu vážné – v tu chvíli běží za doktorem a chtějí ten nejlepší, nejrychlejší a nejúčinnější lék. Jenže takový pacient si vezme lék, uleví se mu a po nějaké době se potíže opět vrátí, protože původní zdroj problému pacient neodstranil. Navíc je potřeba si uvědomit, že čím později problém řešíme, tím účinnější léčbu potřebujeme – a agresivnější léčba znamená agresivnější zásah do organismu.

Nebylo by proto lepší si již v ranném stádiu všímat náznaků a upravovat svůj životní styl tak, aby se minimalizovalo riziko následné nemoci? Kroky, které podniknete ve takto brzkém stádiu, jsou ve valné většině případů výrazně jemnější a šetrnější, než když budete potíže řešit na poslední chvíli.

Jedním z takových přístupů je například detoxikace.

Co je to detoxikace?

Detoxikace organismu je metabolický proces, při kterém v lidském organismu dochází k vyvedení toxinů ven z těla.

Detoxikačních programů existuje opravdu mnoho. Patří sem například lázně, masáže, strukturovaná voda, fyzická zátěž nebo také speciální potravinové doplňky, které umožňují zvýšit přirozenou detoxikační schopnost organismu. Z pochopitelných důvodů je téměř nemožné vyjmenovat všechny možné způsoby detoxikace, nicméně většina z těchto metod má jednu společnou nevýhodu – většinou nejsou schopny dosáhnout komplexní detoxikace a je potřeba tyto metody kombinovat s jinými.

Budeme-li se bavit o komplexním přístupu, je potřeba zmínit, že ať už je zvolená metoda jakákoliv – v každém případě by měl být alespoň zhruba dodržen základní postup tak, aby se nezapomnělo na nic důležitého a zároveň aby nedocházelo k tomu, že zatímco část organismu detoxikujeme, tak jinou část naopak nevědomky naplníme toxiny z předchozího detoxikačního procesu.

Jak může biorezonance pomoci?

Jednou z metod detoxikace, která se v současné době považuje za jednu z nejkomplexnějších a nejšetrnějších, je biorezonanční terapie. Za nejšetrnější je považována především z toho důvodu, že nemá žádné vedlejší účinky a její primární funkcí je „naučit“ organismus, jak bojovat s toxiny. Vlivem korektních frekvencí je organismus aktivně podporován k vlastní činnosti a navíc je díky ní možné normalizovat činnost buněk, které se vlivem patologie začaly měnit.

Hlavní odlišností od mnohých jiných metod je to, že těžkou práci za organismus neodvádí „někdo jiný“ – musí jí vykonat organismus sám. A díky tomu, že za terapeutické podpory postupně projde přes všechna stádia rekonvalescence a vyloučí všechny toxiny, tak po skončení terapie bude schopen dál fungovat bez podpory, čímž dochází ke snížení rizika opakované intoxikace. Když tuto práci odvede za organismus nějaký lék, může se velmi snadno stát, že poté, co látka přestane účinkovat, se organismus během relativně krátké doby opět naplní toxiny, protože ač se předtím vyčistil, organismus sám bez pomoci boj s toxiny nezvládá a lék toto nenapraví.

Přibližný plán detoxikace

  1. lymfa, krev, plazma (je potřeba se zaměřit především na parazity a je třeba detoxikovat postupně každou důležitou součást – nejprve lymfatickou soustavu, následně krev a plazmu a nakonec i mezibuněčné tekutiny
  2. detoxikace jater
  3. tenké a tlusté střevo (v průběhu detoxikace je vylučovací soustava velmi namáhána, je proto doporučeno jí podporovat po celou dobu detoxikačního procesu)
  4. ledviny a další orgány močové soustavy (kromě obvyklé detoxikace je dobré se i v případě ledvin zaměřit na parazity)
Komplexní detoxikační kurz by měl trvat přinejmenším jeden měsíc tak, aby měl organismus dostatek času se očistit se vzpamatovat a očistit se od látek, které jej zbytečně namáhají. Je také důležité, aby po celou dobu léčby přijímal pacient dostatek tekutin (ideálně čistou vodu cca 2 litry denně). V případě, že je intoxikace menšího rozsahu, je možné dobu detoxikačního procesu zmenšit podle individuálních charakteristik daného organismu.

Vždy je potřeba si ale uvědomit, že i ta nejúčinnější metoda nebude schopna dlouhodobě pomoci člověku, který se jeden měsíc léčí a následně se zase vrátí do starých kolejí a každý den aktivně přispívá k tomu, aby se jeho organismus znovu naplnil škodlivými látky a byl opět vystaven nepřiměřeně vysoké zátěži, kteou také časem přestane zvládat.