Co je Somavedic a jak funguje ?

Somavedic je "přístroj", který harmonizuje prostředí, ve kterém žijeme...

Trápí Vás zdravotní problémy bez zjevných příčin? Špatně spíte, hučí vám v uších, jste podráždění a unavení i ze sezení v kanceláři? Na vině muže být nežádoucí vliv geopatogenních zón a elektrosmogu, který je všude kolem nás. Žijeme v moderní době, ve které se neobejdeme bez využití moderní techniky. Veškeré elektrické přístroje a elektronika produkují tzv. elektrosmog, což je elektromagnetická zátěž životního prostředí. Doma, v kanceláři, ve škole, na úřadě, v obchodě, v tramvaji... Světová zdravotnická organizace WHO klasifikovala vysokofrekvenční záření jako potenciálně rakovinotvorné. Vystavení se vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému záření vyvolává snížení psychické a fyzické odolnosti a vyšší zátěž pro srdeční oběhovou soustavu. Elektrosmogu se nevyhnete. Můžete ale odstranit jeho nežádoucí vlivy... Somavedic dokáže eliminovat nežádoucí vlivy geopatogenních, patogenních, psychosomatických zón a elektrosmogu. Byl sestrojen po několika letech výzkumu a zkoušek. Testován a ověřen byl nejenom odborníky z oboru přírodních věd, ale i provozovateli diagnosticko-terapeutických center. Neodstraňuje geopatogenní zóny, jako takové, ty jsou již v zemi navždy, díky zásahu do tektonických vrstev země, ale eliminuje negativní vliv na člověka, flóru i faunu.

Somavedic slouží k celkové dokonalé harmonizaci těla i mysli. Harmonizuje vztahy v rodině, zlepšuje metabolizmus a spánek. Je důležitý pro očistu domácího i firemního prostředí. Dosah přístroje je 30 m v poloměru, tvoří kouli okolo přístroje a jeho záření prostupuje zdmi domu, tak jako negativní vliv geopatogenních zón.

Výborné výsledky Somavedicu jsou podložené vynikajícími zkušenostmi z biorezonančních center a věrohodně je dokumentují také četné případy vzájemné spolupráce s biorezonanční léčbou, kdy po nasazení Somavedicu v rámci následné léčby došlo vždy k harmonizaci nemocí postižených orgánů - Somavedic mění špatná nastavení podle frekvencí z biorezonančních přístrojů.

Velice důležité je podle nás i použití Somavedicu v biorezonančních střediscích, kde jednak dochází k permanentnímu znečišťování prostoru díky veškerým typům zón a energií, nejen v místě střediska, ale i od klientů. A hlavně biorezonanční přístroje jsou neustále "zanášeny" energiemi klientů a potřeba je čistit, tak jako obsluhu těchto přístrojů. Což má v praxi výsledek mnohem nižší únavu terapeutů a získávání přesnějších výsledků biorezonančních přístrojů z klientů.

Somavedic je sestrojen na principu řízeného uvolnění energie minerálů - jedná se především o polodrahokamy nebo drahokamy v přesném vzájemném rozestavení, které tvoří jádro Somavedicu. Princip fungování bude možná většině lidí, kteří nejsou obeznámeni s touto tématikou, poměrně těžko představitelný, ale ve skutečnosti vychází dnes z již komplexních poznatků a mnoha let výzkumů, týkajících se především vlastností minerálů a působení jejich konkrétních vibrací na okolní prostředí a na lidský organismus. Je známo, že každý konkrétní minerál "vibruje" na určité frekvenci a má schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí a tím ho určitým konkrétním způsobem ovlivňovat. Minerály v sobě ve skutečnosti ukrývají nepředstavitelné množství energie, kterou dosud neumíme zcela využít. Ta se za běžných okolností nachází v latentním stavu, takže se samozřejmě zpravidla nijak významně neprojevuje.

Frekvenční rozpětí, ve kterém jednotlivé minerály "vibrují", je vědecky podložené a těchto poznatků je využito pro optimální funkci a nastavení přístrojů Somavedic podle jejich zaměření.

Je zjištěno, že pokud konkrétní minerály v určitém přesném rozestavení necháme působit ve společné korelaci, umí tyto vzájemně se podporující vibrace určitým způsobem vyladit okolní prostředí - ať už se jedná o geopatogenní zóny nebo jiné vlivy, které také vibrují v určitém frekvenčním rozmezí. Na tomto principu tedy dochází k rušení vlivu těchto negativních vibrací a k nastolení harmonického prostředí pro náš dlouhodobě spokojený a zdravý život plný energie...

Typy přístrojů Somavedic


Somavedic Lumen odstraňuje všechny nežádoucí vlivy všech druhů geopatogenních zón, vodních křížů, Curryho i Hartmannových pásů, čímž podporuje spuštění regeneračních procesů v těle člověka i zvířat v jeho okolí. Harmonizuje vztahy v rodině, zlepšuje metabolizmus a spánek.Somavedic Quantum pro umístění prostorech, kde se denně pohybuje větší množství lidí, což je vhodné pro biorezonanční střediska, ordinace, masážní, kosmetické salóny, obchody i firmy, kde máme velmi pozitivní reference. Tento model doporučujeme i pro ty, kteří často cestují a přespávají v hotelích, kde se často nacházejí všechny druhy negativných zón. Častá aplikace je v automobilech, včetně nákladních.Somavedic Harmonie obsahuje všechny funkce Somavedicu Lumen a má doplněny frekvence na likvidaci parazitů, virů, bakterií a plísní. Vzhledem k nechemické cestě jejich likvidace účinky nastávají během jednoho až tří měsíců.Somavedic Atlantik upravuje strukturu, vlastnosti, paměť a energetický potenciál vody, nejen dle výzkumů Dr. Masaru Emoto. Odstraňuje zátěže vody, které často způsobují bolesti v krku a nedostatečný pitný režim. Dle zkušeností uživatelů Somavedicová voda vybuzuje pitný režim, nezbytný pro správné fungování organismu.Somavedic Medic tento model vychází z funkcí a je kombinací Somavediců Harmonie a Quantum. Medic je vhodný pro nemocnice, kliniky, školy, ordinace, biorezonanční střediska, masážní a kosmetické salóny a pro nemovitosti a statky větších rozměrů.Doporučujeme SOMAVEDIC každému, kdo je odpovědný a pečuje o zdraví a duševní pohodu.

Somavedic Medic získal certifikát od Mezinárodní společnosti pro výzkum elektrosmogu IGEF Výsledky biofyzikálního šetření zkušební a výzkumné laboratoře IGEF potvrzují, že používání přístroje Somavedic MEDIC při zdravotních zátěžích, způsobených dnes všudypřítomným elektrosmogem a geobiologickými rušivými zónami, vede k prokazatelnému zlepšení variabilit srdečních frekvencí a zlepšení přizpůsobivosti vegetativního nervového systému

Certifikát a Odborný posudek v PDF verzi naleznete v příloze: www.geopatogennizony.com/dokumenty-ke-stazeni