Biorezonance a těhotenství

V poslední době se lidé ( většinou ženy ) často ptají, jak je to s možnostmi biorezonance v období těhotenství. Může pomoci? Neuškodí? Co všechno je biorezonance schopna nabídnout? Na tyto a mnohé další otázky bychom Vám rádi odpověděli v naší nové kapitole věnované právě této tématice. Požádali jsme naše kolegy ze společnosti ALFA-MED, aby nám pomohli nejen připravit teoretickou část, ale shrnuli i praktické zkušenosti uživatelů zařízení Sensitiv Imago a LifeStream z celého světa. Postupně si projdeme všechna důležitá období a snad Vám tím zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Potíže s početím

Pokud jde řeč o problémech při početí dítěte, je třeba zdůraznit, že za neplodný pár se považuje ta dvojice, které se nedaří počít potomka v průběhu 12 měsíců aktivního pohlavního styku bez použití antikoncepčních prostředků. Jen tak pro zajímavost – Čínští autoři dokonce uvádí dobu až 3 let.

Při aktivním pohlavním styku ( cca 2-3x týdně ) dochází v průběhu jednoho roku k početí potomka u 75% dvojic. Za fertilní se považuje přibližně každý 50. pohlavní styk. Hlavním důvodem neplodnosti je v největším počtu případů porucha reprodukční soustavy u jednoho z partnerů ( ve 40 – 50% případů ), případně u obou ( 5 – 10% případů ), přičemž neplodnost na straně ženy se objevuje výrazně častěji ( 60 – 80% případů ) než na straně muže ( 30 – 40% ).

Mezi nejčastější důvody způsobující problémy při početí dítěte patří: Dále pak může jít o problémy s játry, s ledvinami nebo nadledvinkami, o poruchu hypofýzy, štítné žlázy nebo jiných orgánů důležitých pro správnou funkci hormonů. Je důležité zmínit, že pro mnohé nemoce těchto orgánů je těhotenství dokonce kontraindikací, protože může vážně uškodit organismu ženy nebo poškodit plod. Z tohoto důvodu, zvláště pokud víte, že s některým z těchto orgánů máte potíže, je lepší se předem informovat a absolvovat preventivní vyšetření a léčbu ještě před započetím těhotenství.

Jde-li o většinový případ neplodnosti, tedy že problém je pouze na jedné straně, můžeme to rozdělit na dva typy – na ženskou a na mužskou neplodnost. Na mužskou neplodnost se často zapomíná a nedává se na ní takový důraz. Často ale stačí velmi málo k tomu, aby pár úspěšně počal potomka přirozenou cestou...

Ženská neplodnost

Tu můžeme také rozdělit na dva typy – primární a sekundární. Primární typ nastává u žen, které ještě nikdy neotěhotněly, sekundární neplodnost je naopak ta, která přichází po otěhotnění nezávisle na tom, zda je předchozí těhotenství ukončeno narozením dítěte, interupcí nebo potratem.

Většina žen trpí neplodností z důvodu narušení funkce endokrinních žláz. Takové ženy mají nevyvážený poměr hormonů v těle a jsou to ty samé endokrinní faktory, které i po početí dítěte mohou způsobovat problémy nebo dokonce vyvolat potrat.

Plodnost ženy se odvíjí také od ovulace. Pohlavní cesty musí být funkční, beze změn, aby byl zajištěn aktivní pohyb spermií k vajíčku. Oplodněné vajíčko musí mít možnost přejít do děložní sliznice a ke správnému vývoji plodu jsou zapotřebí také určité podmínky.

Příčinami ženské neplodnosti jsou často i nepřirozené změny pohlavních orgánů, zánět pánevních orgánů, narušení endokrinní soustavy, endometrióza, ureaplazmóza, genetické předpoklady, psychická narušení a různé druhy intoxikace organismu. Neplodnost také může být fyzického rázu – z důvodu absence ovulace. Situaci neprospívají ani psychogenní faktory, které mohou mít vliv na fyziologické funkce lidského organismu.

Mužská neplodnost

Mužskou neplodnost můžeme rozdělit na sekreční a exkreční. Sekreční neplodností se rozumí onemocnění varlat, chámovodu nebo narušení endokrinní regulace, což vede k nesprávné spermatogenezi. Do exkreční neplodnosti naopak patří problémy při vylučování spermatu. Většinou jsou častými příčinami úrazy, záněty, anomálie či problémy s ejakulací ( z jakéhokoliv důvodu ).

Schopnost spermatu docestovat k vajíčku a dostat se do něj také výrazně ovlivňuje pravděpodobnost početí potomka, proto není radno podcenit i kontrolu spermiogramu.

O příčinách podrobněji...


Endokrinní faktor


Jde o žlázy s vnitřní sekrecí ( vylučují hormony přímo do krve ), které se spolu s nervovým systémem podílí na řízení celého organismu. Do této skupiny patří velké množství různých důležitých žláz, jejichž obtíže mohou velmi nepříjemně ovlivnit celkový hormonální profil. To může zvláště u žen velice negativně ovlivnit schopnost početí potomka.

Nutno podotknout, že léčba a úprava hormonálního profilu pomocí léků může být velice náročná a způsobit i jiné, další potíže. V tomto ohledu má biorezonance značný náskok – nezasahuje do organismu zbytečnou chemií a působí přímo na zdroj – na konkrétní žlázu, se kterou je problém a narozdíl od klasických léčiv působí velice jemně a nezatěžuje tak jiné části organismu. Samozřejmě pokud jde o vážnější případy, je velice pravděpodobné, že se pacient bez dodatečných léků neobejde, ale i v tomto může být biorezonance nápomocná – zařízení Sensitiv Imago má speciálně pro tyto účely samostatnou funkci, díky které může doktor nejen určit ideální dávkování konkrétního léku pro konkrétního pacienta, ale může z několika obdobných přípravků vybrat ten, který bude pro pacienta nejefektivnější a zároveň napáchá nejméně škod. Taková možnost pomáhá výrazně snížit negativní dopad vedlejších účinků na organismus pacienta.


Tubární a peritoneální faktory


Tubární faktor neboli neprůchodnost vejcovodů patří také k velice častým příčinám neplodnosti. Tyto obtíže často nastávají po prodělaných zánětech v břišní dutině a v oblasti pánve – nemusí se tedy jednat nutně o problémy s pohlavními orgány, stačí například zánět střev, slepého střeva... to vše může způsobit zneprůchodnění vejcovodů. Velice často dochází k těmto problémům také po operacích v oblasti břišní dutiny. Lze se pochopitelně preventivně pokusit o snížení rizika, že takový problém nastane – co nejjemnější zacházení s tkáněmi, snažit se o co nejmenší poškození nebo i minimalizace krvácení – ale i přes veškerou snahu bohužel může organismus reagovat různě a nelze tak takovému problému stoprocentně předejít.

Ke vzniku srůstu tkáně a tedy následné neprůchodnosti vejcovodů také dochází při endometrióze. Toto onemocnění je ženami často podceňováno, nicméně v budoucnu může napáchat mnoho škod.

Za tubo-peritoneální faktor se označuje špatná funkce vejcovodů.

Pokud jde o čistě peritoneální faktory, ty velmi často souvisí s infekcí. Zde se obvykle provádí analýza peritoneální tekutiny, kontrola samotné pobřišnice či celé oblasti břišní dutiny. A i v tomto případě může být příčinou endometrióza, konkrétně „endometrióza peritoneální“.


Imunologický faktor


Tato skupina je velice rozsáhlá jak z pohledu symptomů tak i z pohledu řešení jednotlivých problémů. Imunitu v našem těle můžeme vnímat jako zeď, ale zároveň i jako „spouštěč“ – když je imunitní systém v pořádku, pak organismus odolá většině problémů, pokud se ale imunita začne bořit, nebude stabilní a dostatečně odolná, pak to dá dostatečně najevo a nejen, že organismus neochrání tak dobře, ale navíc probudí velkou spoustu procesů a parazitů, kteří do té doby setrvávali v latentním stavu.

Imunologické faktory můžeme vlastně rozdělit na dvě části, které ovšem mají společnou jednu podstatnou věc a tou jsou protilátky.

V případě první skupiny se jedná o imunologické protilátky, které mají často antispermatozoidální či antiovariální účinek. Zdravým a aktivním spermiím ztěžují nebo i zcela znemožňují pohyb v těle ženy. Tento faktor samozřejmě může mít dopad i na vývoj embrya, který buď může probíhat s obtížemi, může se v průběhu zastavit a nebo může zárodek zahubit hned na začátku.

Do druhé skupiny bychom zařadili nemoce spojené s imunitou – autoimunitní poruchy. Jde o onemocnění, kdy zmatený organismus napadá svou vlastní tkáň a své vlastní buňky. Tato onemocnění jdou často ruku v ruce spolu s poruchami endokrinních žláz – většinou se jedná o štítnou žlázu. Proto by ženy s autoimunitním onemocněním měli o svém plánu počít potomka informovat lékaře, v případě větších problémů i svého endokrinologa.

Autoimunitní onemocnění bohužel patří do skupiny potíží, kde se nejvíce projevuje nedostatek klasické medicíny – léčí se především symptomy. Kdo má již diagnostikovanou některou z autoimunitních poruch ví, jaké všechny látky obsahují léky, které doktoři na taková onemocnění předepisují – často jde o látky, které silně zatěžují organismus a to je jeden z důvodů, proč těhotenství takto nemocných žen patří většinou do kategorie rizikových těhotenství. Samozřejmě, že vždy záleží na stupni vývoje onemocnění, na jeho projevech a v neposlední řadě i na jeho dopadech na organismus pacienta, nicméně za každých okolností by měl pacient i lékař pohlížet na problematiku z globálnějšího hlediska.

A právě v tomto směru může znovu pomoci biorezonanční terapie. Pomocí ní se lze velice efektivně vyhnout zbytečné chemii a při tom zmírnit akutní projevy onemocnění. Stejně tak může být užitečná právě v podrobnějším zjištění informací o organismu pacienta – jaké konkrétní orgány jsou aktuálně zasaženy, jak moc je oslabena imunita, případně jaký bude vývoj onemocnění. To vše umožňuje ženě se na těhotenství lépe připravit a využít co nejefektivnějšího způsobu léčby – ať už jde o zminimalizování množství léků, vybrání individuálního dávkování nebo zjištění rozsahu aktuálního poškození.


Cervikální faktor


Sperma se na své cestě k vajíčku musí dostat z pochvy přes děložní krček až do dělohy. K přepravě při tom využívá velice efektivního způsobu - cervikálního hlenu, který produkují malé žlázky nacházející se v děložním krčku. Pokud dojde k nějaké změně konzistence hlenu nebo bude produkován v příliš malém množství, budou mít spermie problém se dostat do dělohy a často zahynou mnohem dříve.

Někdy se také stává, že se v cervikálním hlenu objeví protilátky proti spermiím. Dochází tak ve chvíli, kdy začne organismus spermie považovat za patogeny. Velice vzácně může i tělo samotného muže produkovat protilátky proti vlastním spermiím.

Za cervikální faktor neplodnosti se tedy označuje stav, kdy nedochází ke tvorbě cervikálního hlenu v dostatečné míře nebo když nemá cervikální hlen správné složení.


Andrologický faktor


Tento faktor v sově v podstatě shrnuje téměř jakékoliv problémy způsobující neplodnost na straně muže. Často se vyskytuje v tzv. skryté formě, kdy na první pohled se zdá být vše v pořádku, ale při řádné diagnostice se ukáže, že spermie muže mají horší vlastnosti – špatný tvar, horší pohyblivost, ... Velice často je to způsobeno moderním životním stylem, kdy velké množství mužů celé dny sedí v práci na jednom místě u počítače. K těmto obtížím také dochází obvykle po úrazech, zánětech, po náročné léčbě ( například chemoterapie ) nebo po operaci.


Genetický faktor


V tomto případě jde často o poruchy ve chromozomální výbavě. Z konkrétních poruch můžeme zmínit například Klinefelterův syndrom ( muž má nadbytečný chromozom X ) či Cystickou fibrózu ( nevyléčitelné dědičné onemocnění ). Samozřejmě nemusí to zacházet takto daleko, může jít pouze o genetické předpoklady k neplodnosti projevující se různými způsoby.

I v tomto případě může biorezonance posloužit, protože dokáže nejen odhalit aktuální stav, ale umí i říci, kterým směrem se bude zdraví pacienta ubírat. Pokud jde o genetické předpoklady – tam je schopna varovat před možnými problémy dokonce ještě dříve než začnou být tyto problémy pozorovatelné pacientem, což umožňuje se na takový stav včas připravit a případně udělat vše pro zmírnění potíží.


Psychologický faktor


Bohužel se o potížích spadajících do této skupiny příliš nemluví. Lékaři se většinou pokoušejí řešit fyziologicky rozpoznatelné potíže a těm „neviditelným“ nepřikládají takovou váhu.

Je to škoda, protože z praxe víme, že například strach a stres provází velké množství nastávajících rodičů od samého počátku až po narození dítěte. Při tom si ale dnes už každý člověk uvědomuje, jak velký vliv má jeho emocionální stav na organismus a jaké dopady může mít stres.

„Odblok krční páteře a solaru je obojí reflexní, tzn. ne přímý. Hodně ukazuje, že vždy je někde něco zabloknuté a těžko srovnávat, kam až ten blok povede. Výsledek je, že jde o zprůchodnění energie v těle jako celku, což samozřejmě pak zasáhne i oblast pohlavních orgánů. Dost do toho mluví mozek, který souvisí s močovým měchýřem, a to je opět urogenitální oblast. Navíc oba odbloky hodně mluví do psychiky (lehkost, snadnost, hravost, pohoda, celistvost, vyrovnanost... což je vždy třeba). Často zablokovaná krční páteř ukáže přes reflexní uvolnění nevyjádřené emoce, se kterými je třeba pracovat (další oblast, kterou je třeba dát do pořádku), někdy tam je skrytá emoce po mnoho let, klientka se s ní naučila žít a už ji ani nevnímá jako patogenní (hodně často se objeví strach, obavy, smutek apod.) Odblok solaru považuji za zásadní, pokud někdo řeší těhotenství a vše splní a přesto se nedaří (někdy tam sídlí traumata z dětství, která způsobí sevřenost energie, ta není životaschopná).“

Alena Brožová, terapeut


Je nutno dodat, že psychologické potíže se většinou vyskytují spolu s nějakými dalšími obtížemi ( byť tyto obtíže často nejsou nijak vážné ). Stres v práci, neschopnost počít potomka, velké množství různých lékařských prohlídek, opakovaných vyšetření, tlak společnosti, partnerská krize... stop! Zastavme se... je třeba si uvědomit, že už i pro samotné dítě je nejlepší, pokud přichází do milujícího prostředí, kde jej chtěné, kde jsou pro něj připravené odpovídající podmínky a kde nalezne ve svých rodičích a případně dalších příbuzných oporu a pochopení. Děti jsou velice citlivá stvoření a už vyvíjející se plod je schopen reagovat na psychický stav matky. Nicméně o tom si povíme později – přeneseme-li se ještě o kousek dříve, uvidíme vystresovaný pár, který se právě o něčem zbytečně hádá. Následně pak každý odchází do svého pokoje.

V životě existuje mnoho překážek a nepříjemných situací, se kterými se musíme poprat. Když si k tomuto příběhu zapneme zvuk a budeme se postupně vracet dále do minulosti, zjistíme, že se již čtvrt roku snaží o miminko. Zjistíme, že oba dva již v této době mají pocit, že nedokážou splnit svůj přirozený úkol, v důsledku čehož se do intimního kontaktu musí více a více nutit. Jsou přepracovaní, neumí si vhodně rozvrhnout volný čas, neumí relaxovat. Každý střípek minulosti následně přispívá k tomu, že se organismus vyburcovaný stresem a velkým množstvím nepříjemných emocí brání těhotenství víc a víc a pokud se tomu bránit přestane, v každém případě se z těhotenství pro tento pár stane období stresu, emocionálního vyčerpání a celkové nespokojenosti.

„Doba těhotenství je nejkrásnější období v životě, je velmi dobré si toto období užít a prožít ho :)“

Alena Brožová, terapeut


V takovém případě je více než vhodné se skutečně zastavit a zamyslet se nad vlastním životem. Co jsme schopni změnit? Co jsme schopni udělat pro to, aby to bylo lepší? Tím, že se budete nutit do intimních chvilek a z vášnivých nocí se stane skutečně povinnost ničemu nepomůžete. A pokud skutečně chcete pro své dítě to nejlepší, uvědomte si, že spíš než luxusní hračky potřebuje dítě bezpečné a stabilní zázemí, klid, milující rodiče, kteří se mají rádi a vlastní prostor. Jak ale chcete toto všechno pro dítě zajistit, pokud to nejste schopni zajistit ještě než vůbec bylo počato?

Psychické potíže se zvláště u pacientek nezřídka objevují nedlouho po absolvování různých stresujících vyšetření. Samozřejmě, mají nějaké potíže nebo si chtějí být jisté, že nic neohrozí jejich miminko, ale v důsledku toho často propadají zbytečným depresím, jsou zmateny nepřesnými diagnózami a čas, který by mohly věnovat sobě a partnerovi, ztratí v čekárně.

Jednou z významných výhod biorezonanční diagnostiky je právě její komplexnost. Pacient není stresován neustálou změnou prostředí, zdlouhavým procesem a ještě zdlouhavějším čekáním na výsledky. Vše se zkontroluje během jediného sezení a pokud se vyskytne podezření na vážnější potíže, může být pacient poslán konkrétně na specializované pracoviště. Ale v tu chvíli již má představu, co se děje v jeho těle, co je oslabeno, čemu je potřeba pomoci. A především – je na něj pohlíženo jako na celek, nikoliv jako na soubor samostatných, spolu nesouvisejících orgánů.


Paraziti


Ani tuto příčinu neplodnosti není radno podceňovat. Jak jsme již zmínili v první kapitole, potíže s početím potomka či následné obtíže přímo v průběhu těhotenství mohou způsobovat nejen nedávno získaní paraziti, ale i ti, kteří přebývali v těle pacienta v tzv. „spánkovém režimu“, tedy ti, kteří se neprojevovali. Některé patogeny dokonce napomáhají neplodnosti i když nejsou v aktivním stádiu, je proto více než vhodné se zaměřit na jejich diagnostiku a následnou léčbu.

„U uvedených patogenů (toxoplazma, urea-plazma, papilomavirus) je třeba dostat je z těla, absolutně vůbec se nemusí jednat o urogenitální oblast. Pokud bude toxoplazma jinde, i tak organismus brání otěhotnění.“

Alena Brožová, terapeut


V boji proti těmto parazitům velice často pomáhá nejen samotná biorezonanční terapie, ale i speciální přípravky – spektronozody. Dělí se na dva typy a jeden z nich – antibakteriální – je speciálně zaměřen na zničení konkrétního patogenu. Výhodou tohoto přípravku je, že je vytvářen individuálně, na míru každému pacientovi, podle osobitých charakteristik jeho vlastního organismu. Je třeba pamatovat na to, že každý jsme jiný a šablonovitá léčba bude vždy méně efektivní než cílená léčba připravená speciálně pro konkrétní osobu s konkrétními potížemi, která navíc nemá žádné vedlejší účinky.