Vápník, vitamín D a zdraví kosterní soustavy

Osteoporóza je stav, kdy dochází ke snížení množství minerálů kostní tkáni. Postupně dochází i ke snížení kostní hmoty, kosti se stávají tenčí a slabší, a zároveň s tím se zvyšuje riziko zlomenin.

Vznik osteoporózy je ve většině případů spojen s nedostatečným příjmem vápníku, u žen má často co do činění s menopauzou či obecně s pokročilým věkem. Nicméně jsou tu i další faktory, jako například – nadbytek alkoholu, nedostečné množství bílkovin ve stravě, kouření, dlouhodobé či nadbytečné užívání některých léků, nedostatečná fyzická zátěž a další faktory spojené s životním stylem jedince. My se ale dnes zaměříme na ty nejdůležitější z nich...

Vápník

Vápník je pro kostní tkáň životně důležitým stavebním materiálem, který velmi napomáhá předejít vzniku osteoporózy. Bohužel ale samotný vápník není schopen plnohodnotně plnit svou funkci bez adekvátního množství vitamínu D.

Vitamín D

Vitmín D je sice v menším množství obsažen v některých potravinách, nicméně jeho primárním zdrojem je slunce. Nepočítáme-li doplňky stravy, lze jednoznačně říci, že pouhou úpravou jídelníčku není možné plnohodnotně nahradit kontakt se slunečními paprsky.

Při zkoumání zdravotního stavu více než 2500 žen staršího věku, které trpěly osteoporózou, bylo zjištěno, že většina z nich má výrazný deficit vitamínu D, množstí vápníku bylo dostatečné. Bohužel takových případů je mnoho – pacienti se při podobných potížích velmi často zaměří na vápník ač jeho hodnoty obsažené v jejich těle, jsou s největší pravděpodobností dostatečné, ale zcela zapomenou na adekvátní množství vitamínu D, který výrazně usnadňuje vstřebávání vápníku a jeho efektivní využití.

I přes dostatek informací v této oblasti se i v dnešní době lze poměrně často setkat s případy dětské rachitidy, které jsou způsobeny především nevhodnou stravou matky i dítěte a výrazným nedostatkem vitamínu D a to i v období těhotenství.

Mezi nejdůležitější funkce vitamínu D patří především:
Délka pobytu venku je však pro všechny individuální a to nejen kvůli konkrétním charakteristikám daného organismu (barva kůže, dostatek dalších látek jako např. železa, věk), ale i kvůli odlišnému okolnímu prostředí.

Například v létě, kdy většina lidí chodí ven poměrně odhalená (především obličej, ruce a nohy), je možnost získat dostatečné množství vitamínu D snazší. Lidem s citlivější kůží postačí zhruba 5 minut pobytu na sluníčku do 11 dopoledne nebo od 4 odpoledne (je více než vhodné se vyhnout extrémnímu polednímu slunci). Lidé s méně citlivou kůží budou potřebovat 20 minut a někteří i více, aby získali stejnou dávku ve stejné období.

Není-li možný každodenní pobyt venku, je doporučeno užívat 10 mikrogramů vitamínu D denně.