Zvuk, zvuková vlna, infrazvuk, ultrazvuk

Co je to zvuk? A hluk? Vibrace? Pojďme si nejprve tyto pojmy vysvětlit...

Zvuk – je to, co registrujete sluchem. Je to fyzikální jev způsobený kmitavým pohybem částic vzduchu či jiného prostředí. Zvuk v nejširším slova smyslu je oscilačním pohybem částic pružného média šířící se v podobě vln.

Hluk – zvuk (obvykle velmi hlasitý), který má rušivý charakter.

Vibrace – mechanické kmitání pružných těles. Slovo „vibrace“ pochází z latinského „Vibratio“ – kmitání, chvění.

Lidské ucho je schopno zachytit vlnění ve frekvenčním rozsahu přibližně od 16 do 20 000 Hz. Kmity o vyšší frekvenci se nazývají ultrazvukem, kmity o nižší frekvenci – infrazvukem. Samotná frekvence zvuku nám však neposkytne informaci o tom, jak moc je bezpečný pro člověka. Frekvence zvuku hovoří pouze o teoretické schopnosti zachytit takový zvuk sluchovým orgánem – zda jej skutečně uslyšíme závisí na decibelech (dB). Decibely jsou relativní veličinou znázorňující o kolik se zvýšila či snížila hlasitost zvuku.

Hlasitost je zdánlivá síla zvuku, která se měří v decibelech. Závislost hlasitosti na intenzitě zvuku lze vyjádřit logaritmickým grafem. Příklady různě hlasitých zvuků kolem nás:

Hluk v našich domovech (v obytných prostorech) může vznikat z různých důvodů. V závislosti na zdroji se dělí na impulsní, vzdušný, strukturální a akustický.

Rázový hluk může vznikat při úderu do konstrukce místnosti – vibrace, které při tom vznikají se dále přenásí zdmi a stropem. Může také vznikat při úderu těžkých předmětů o podlahu, stěhování nábytku. Skrz konstrukci stavby se mohou zvukové vlny šířit velmi adaleko, protože jsou přenášeny do všech sousedících stěn, stropů a podlah.

Vzdušný hluk se šíří pouze vzduchem, nicméně většina zdí neumí tyto zvukové vlny zcela pohltit. Do kategorie vzdušného hluku patří hlasitá konverzace, hudba, ...

Strukturální hluk vzniká při přenosu vibrací potrubím, větracími šachtami apod. Některé tyto prvky mohou přenášet zvuky na velké vzdálenosti.

Akustický hluk nejčastěji vzniká v nezařízených prostorách a projevuje se v podobě echa.