Nemoci

Podle Světové Zdravotní Organizace, zdraví – to je stav plného tělesného, dušeního a sociálního uspokojení a ne pouze absence nemocí a fyzických defektů. Tím pádem zdraví – to je harmonie mezi organismem a jeho okolím. Organismus se tak musí „přizpůsobovat“ okolí, při čemž mění své vnitřní energetické a metabolické parametry. Takové „přizpůsobování se" vyžaduje neustálý výdej funkcionálních zásob energie a látek. Proto v organismu probíhájí paralelně i procesy regenerace. Hlavní roli v zajišťování procesů utrácení a obnovení energeticko-metabolických zásob patří regulačním mechanismům. Právě na nich závisí schopnost organismu a jeho základních systémů se přizpůsobit ( adaptovat ) ke změnám okolí.

Ještě v dobách Hypokrata bylo zjištěno, že ke správné diagnostice a efektní léčbě lidského organismu je potřeba kompletní medicínský přístup schopný bezchybně zjistit a likvidovat konkrétní narušení, který je však zapsán do složité příčinově-důsledkové vazby všech orgánů a systémů.
V polovině XX století byla v Německu zpracována metoda elektroakupunkturní diagnostiky, který se na dávno známé vazby mezi biologicky aktivními body a vnitřnostmi člověka díval jinak. Těžko nesouhlasit s tím, jak mocná zbraň k boji s množstvím narušení to tehdy byla.

Teoretické vysvětlení nové metody, pojmenované metodou biorezonanční terapie ( BRT ), bylo představeno v 80tých letech na základě fundamentální nauky – kvantové fyziky. Na živý organismus se dívalo jako na novou kvantovou úroveň organizace matice, což umožňovalo jakékoliv onemocnění považovat za odlišnost od normy v „elektromagnetické kostře“ člověka, který se dal obnovit působením elektromagnetického kmitání velice nízké intenzity na rezonanční frekvenci pacienta. Jak ukázala praxe, BRT metoda umožňuje vyléčit až 95% onemocnění, zatímco tradiční moderní medicína je schopna porazit 30% onemocnění, 70% přechází do chronického stavu.

Přesvědčivost výsledků popohnala Ministerstvo zdravotnictví k doporučování BRT metody, což bylo oficiálně provedeno v roce 1989. Byly brány v potaz nejen očividná léčební a diagnostická efektivita dané metody, ale i její doplňující pozitiva:
- Za prvé, mnozí nemocní trpí alergií po příjmu léčivých přípravků. BRT metoda je nemedikamentózní, k tomu po léčbě mizí přítomné medikamentózní a nemedikamentózní alergie.
- Za druhé, mizí riziko nákazy medicínským přístrojem. BRT metoda je nekontaktní – vlnovod se nachází 0,5 – 1 cm od biologicky aktivního bodu.
- Za třetí, BRT metoda se může užívat nejen s cílem vyléčit, ale i jako prevence.
- Za čtvrté, terapeutické působení BRT kryje mezery mezi seancemi, což umožňuje zajistit neustálé obnovování funkcí narušených orgánů.

Rozsáhlé terapeutické možnosti BRT se nejvíce projevují při léčbě tzv. neléčitelných nebo těžko léčitelných onemocnění, jako Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, epilepsie, bronchiální astma, a jiné.. Množství variant parametrů elektromagnetického působení je prakticky nekonečně, proto BRT působí na široké spektrum onemocnění.

Efektivita BRT se dobře ukazuje na příkladu léčby vředového onemocnění. Zakrytí defektu sliznice žaludku a dvanáctníku se dosahuje v 96% případů, kromě toho délka léčby se zkracuje 3 – 4x, a recidivy nastávají 5 – 6x míň.
Nebo například onemocnění vitiligo – oficiálně se považuje za neléčitelné. Nemocným se již po 2 – 3 seancích BRT objevuje pigment na bílých plochách na kůži.

Standartní metody léčby inzulínový diabetu 1. typu často opovrhují samotnou příčinou vzniku tohoto onemocnění a uchylují se k doživotním injekcích inzulínu – hormonu, který je v organismu vyráběn osobitými beta-buňkami slinivky břišní.
Narušení těchto buněk, vyvolávající inzulínový diabet 1. typu, může být vyvoláno několika faktory: genetika, vnější ( stres, ekologie ) a autoimunitní. V tom posledním případě protilátky, které organismus obvykle posílá na zničení virů, se nezastavují u původního cíle a začínají atakovat i vlastní buňky. Virové infekce mohou také cíleně ničit i beta-buňky. Jakmile se v nich usadí, viry je neničí, nicméně je natolik mění, že zblblý imunitní systém se pouští do ničení vlastních beta-buněk.
Velice často se inzulínový diabetes 1. typu vyvíjí pod vlivem následujících infekcí: Coxackie virus B, příušnice, plané neštovice, zarděnky, spalničky, cytomegalovirus. Takovým způsobem je značně očividná provokující role virů v rozvoje inzulínového diabetu.

Ve spojení s tím léčba inzulínového diabetu 1. typu metodou biorezonanční terapie je více než vhodná, což potvrzují působivé praktické výsledky. Jde o to, že veškeré živé buňky ( viry, mikroby, buňky rostlin, živočichů a člověka ) generují velice individuální vlny milimetrového rozsahu. Jakékoliv změny v buňce lidského organismu ( například pod vlivem viru ) ovlivňují frekvenční charakteristiky buňky.
Nicméně, pokud známe normální frekvenci kmitání buněčné membrány, můžeme působením odpovídajícími milimetrovými vlnami „nastavit“ buňky na potřebný frekvenční režim. Taková komplexní korekce normalizuje imunitní status jako celek a podporuje organismus k tomu, aby v sobě hledal rezervy k boji s narušením. Jakmile počítač zjistí frekvenci viru, zesílí tento signál a pošle jej zpět, čímž blokuje životní frekvenci nebezpečné infekce, tzn. ničí ji. Při tom energetika zdravých buněk milionkrát převyšuje energetiku patologických, proto rezonanční záření pro ně nehraje roli.

To znamená, že se zvyšováním imunity, se biorezonanční terapie charakterizuje i výrazným antivirovém nasměrováním. Proto komplexní přístup k boji s inzulínovým diabetem 1. typu, předpokládající zároveň provedenou tradiční inzulín nahrazujícící terapii a blokování samotné příčiny nemoci šetrnou metodou biorezonanční terapie, zajistí výtečný výsledek léčby.
Aura Visuals NLS v onkologii Mikrobiologie Vitiligo Stáří - chronická nemocCopyright © by biorezonance.info
Webdesign by Sibie.