Biorezonanční medicína: organismus léčí sám sebe

V poslední době se media poměrně často zmiňují o novém směru, biorezonanční diagnostice a terapie. Mnozí doktoři a soukromé kliniky nabízí diagnostiku a léčbu pomocí této metody. O tom, co je to přesně za metodu, se nám podařilo zjistit přímo u Evropského představitele holdingu, nabízejího přístroje Sensetiv Imago. Právě on školí nové mediky v práci s tímto přístrojem.

Na první pohled vypadá procedura vyšetření a léčby vcelku jednoduše: pacient a operátor sedí u stolu, na kterém je se nachází počítač a krabička přístroje menších rozměrů. Ruce pacienta se nachází na kovových destičkách, spojujících pacienta s přístrojem, sluchátka na uších, a scanner namířený na krční oblast. Jakékoliv konverzace tu prbíhají jen v minimálním rozsahu. Vše, co je potřeba zjistit o zdraví pacienta, nám jeho organismus prozradí sám – svým vlastním kódovaným jazykem. A počítač za pomocí speciálního programu „čte“ posílané zprávy.

Po vlnách svého zdraví
Žijeme ve světě rytmů a cyklů, a to jak v přírodě, tak i uvntř organismu. Každý orgán našeho těla funguje určitým rytmickým způsobem. Například vlna kardiogramu – to je pouze přepis práce srdce. Mozek generuje celé spektrum elektromagnetických vln, které umí zaregistrovat EEG: alfa, beta, theta a delta vlny. Každý orgán „zní“ svým vlastním způsobem, čímž nám zároveň i vypráví o tom, jak se cítí. Ve zdravém organismu běží tyto procesy synchronizovaně, jako kdyby tvořili sladěný chór. V případě, že něco není v pořádku, začíná vydávat „falešné“ zvuky, které ani nesedí ke zbytku organismu. Abychom se v téhle změti mohli vyznat, máme tu na pomoc technologie: biorezonanční přístroje a počítač roztřídí tento chaos během chvilky, pochopitelně za předpokladu, že má potřebné sensory a program. Je to velice zestručněný popis, nicméně pro začátek nám umožní pochopit obecný princip fungování této metody.

 Zdraví je harmonie

Ještě na začátku století řekl anglický doktor Edward Bach, že „Nemoc – to je ztráta vnitřní harmonie.“ O tuto koncepci se opřel doktor Reinhold Voll, když před 50 leti zpracoval metodu elektroakupunkturní diagnostiky. V tom pak pokračoval věděc H. Schimmel, díky jehož výsledkům bylo možné mnohem snáze číst informaci organismu. Později bylo nalezeno řešení, jak biorezonanční jevy využít nejen k diagnostice, ale i k léčbě. Pacient je léčen elektromagnetickými vlny jeho vlastního organismu, kterému se navrátil jeho „správný“ tón. Organismus se velice rychle sladí pod tuto píseň a jak ukazuje praxe, biorezonanční metoda léčby chronicky nemocných má pozitivní efekt. V případě využití přístroje Sensetiv Imago dosahuje pozitivní efekt 90 – 96%.

 Evropa a Rusko

V Rusku se vznikl biorezonanční přístroj aniž by se vědělo o výzkumech západu. Pochopitelně se to neobjevilo hned. Ještě v sovětské období vyšlo v Rusku speciální vydání „O vývoji biorezonanční diagnostiky a terapie“. Na jeho realizaci se vyčlenilo cca 500 milionů rublů, cíl byl velmi složitý: v extrémních situacích ( například za války ), v období deficitu léků a možností diagnostiky je třeba jednoduchých a efektivních způsobů léčby, takových, jakým je biorezonance. Přístroje, které v té době vyšly, si brali kosmonauti s sebou do vesmíru. Probíhali na nich výzkumy a léčby ruských speciálních vojenských jednotek v Čečensku. Později si ministerstvo obrany Ruska vzalo přístroje biorezonanční diagnostiky na schválení a teď je využívá ke kontrole vojáků na užívání drog. Biorezonančních přístrojů je tak několik generací z nichž každá mladší se stává citlivější, spolehlivější a „inteligentnější“ než ty předchozí. V zemích SNS našla tato metoda rozsáhlého využití. V Evropě se její zpracování a zavedení blokuje vlivnými farmakologickými kruhy a je to pochopitelné. Vždyť vývoj biorezonanční medicíny snižuje potřebu v běžných lécích, na které jsme zvyklí.

 Doktor s inteligentním přístrojem je lepší než doktor bez něj

Pochopitelně biorezonance není zázračným všelékem ne všechno. Ale úspěšně se jí podařilo doplnit klasickou medicínu poukazujíc na své přednosti. Za prvé, umožňuje upřesnit diagnózu. Mnohé nemoci mají dosti nejasnou, smazanou symptomatiku. Například, vzpomeňme si na případ, kdy mladému muži – turistovi, diagnostikovali lékaři onkologii – nádor míchy. O 4 roky později, když se šel pacient zkontrolovat pomocí biorezonance, se zjistilo, že to nebyl nádor, ale mělo to virový charakter. Jenže za tu dobu už se z něj stal invalida...
Za druhé, přesná diagnostika umožňuje uchytit patogenní proces ještě v té stádii, kdy se z něj nestala nemoc. A všichni víme, že prevence je mnohem lepší, snazší a levnější než léčba.
Za třetí, biorezonance umožňuje velice individuálně vybrat vhodný lék, ne podle statistického průměru. Umožňuje to vyhnout se individuálním vedlejším účinkům a alergickým reakcím. Do počítačové paměti se uloží frekvenční charakteristiky většiny známých léků. A proto při výběru se porovnávají jejich frekvence s frekvencemi organismu a je tak možné vybrat nejvhodnější přípravek, který se hodí konkrétně na daného pacienta. Takovým způsobem je také možno testovat jídlo, vitamíny, biodatky, kosmetické přípravky, ...

 Proč?

K přednostem biorezonanční technologie patří také její možnost vidět prvopříčinu nemoci. Například, dneska stanoví rodinný doktor pacientu diagnozu – hepatitida A. Ale, pravděpodobně každý pacient se sám sebe ptá „proč zrovna já“? Vždyť nejsem jediný, který používal ne příliš čistou vodu a při tom jsem onemocněl jenom já. Proč? Obvykle na to doktor odpoví, že jeho imunitní systém byl slabší než u ostatních. Ale proč? Biorezonanční metoda umožňuje rychle diagnostikovat zeslábnutí imunity – parazity, virusy, bakterie, houby v organismu, negativní radioaktivní vlny, elektromagnetické vlny, toxiko-chemickou přítěž nebo vliv silného stresu. Každý z těchto vliců zanechává svůj charakteristický podpis na hlasu organismu. Doktor, který nemá přístup k celému souboru těchto informací, bloudí v odhadech. Můžeme zdlouhavě a bezúspěšně léčit, řekněme, onemocnění štítné žlázy nebo astma, aniž bychom věděli, že na pacienta má silný vliv elektromagnetická vlna nacházející se vedle nebo zesílené radiaktivní prostředí. Vždyť tyto faktory mají na každého jiný vliv. Tak, jako vliv vln mobilního telefonu na zdraví lidí nelze jednoznačně posuzovat se stejnými výsledky: na zdraví většiny lidí se nic nezměnilo, naopak některým se přitížilo. Jiný příklad: je známo, že žaludeční vředy jsou vyvolány bakterií Chelikobakterie. Ale co je prvopříčinou, bakterie nebo vhodné prostředí pro ní? Například, pacient je nucen žít v bytě s bývalou ženou a jejím novým manželem. Pod vlivem silného stresu vzniká problém s žlučí, mění se stav sliznice žaludku a dál a dál se to řetězí. Nebýt stresu, chelikobakterie by pravděpodobně nebyla schopna v organismu přežít – obranný systém organismu by jí neumožnil se rozmnožit.

 Slabý vliv – silný efekt

Za oblastí vnímání praktické medicíny se často objevuje i takový faktor, jako je vliv na organismus člověka. Hepatogenními zónami se myslí oblasti země, kde na povrch vychází záření hlubinných vrstev zemské kůry, o kterých zatím toho moc nevíme. Obvykle se to pozoruje v místech podzemských vodních zón, zlomů zemské kůry apod. Lidé se už od pradávna vyhýbaly „mrtvých“ míst. Nicméně dnes se na to moc nehledí. Je proto naprosto pochopitelné, když lidi, žijící v domech na těchto „mrtvých“ místech často trpí různorodým množstvím nemocí a cítí se nesví. A využíváné metody léčby neposkytují kýženého efektu. Často se tvrdí, že podobné vlivy na organismus jsou tak slabé, až jsou vlastně zanedbatelné a není třeba se jimi zabývat. Ale existují trigerní, resp. startovní efekty, když i relativně slabý vliv vyvolá silnou reakci. Takhle například, nikdy nepopírá existenci erotogenních zón na těle člověka. Slabý vliv na nich vyvolává mocné vyloučení obrovského množství hormonů. Nebo například, poblikávání žárovky může u epileptika vyvolat „neočekávaný“ přístrup. Vyslovené šepotem „U vás doma hoří.“ vede k infarktům. Ale přeci vliv byl dosti slabý.
Proto je někdy důležitější frekvenčnost a informativnost vlivu než jeho intenzita. Slabé vlivy mohou posloužit i jako léčebný faktor, což ukazuje právě biorezonanční metoda. Je těžké být mezi prvními. Stejně jako jakákoliv jiná nová věc, i biorezonanční medicína se zprvu vnímala nejednoznačně i mezi mediky, ale postupně se naštěstí na její přednosti poukazuje víc a víc.

 Na závěr

Biorezonanční medicína zabírá obrovský prostor v oblasti prevence a léčby nemocí. Ale tím nejdůležitějším je, že teď už biorezonanční medicína vychází na povrch ze sféry „utajených materiálů“ a dostává se pryč ze sféry vojenské a vesmírné oblasti a přichází na pomoc obyčejným smrtelníkům.
Biorezonanční medicína Aura Visuals NLS v onkologii MikrobiologieCopyright © by biorezonance.info
Webdesign by Sibie.