Věda

Na celém světě pokračuje mikrovlnová rezonanční terapie ve svém rozvoji a řídí se při tom základní principem: léčit nemocného a ne nemoc.

 Aktivní biorezonanční terapie ( ABRT )

V současné době můžeme na celém světě pozorovat tendenci posunu na první místo v žebříčku lidských onemocněních, onemocnění vyvolaná lékařským vlivem na funkčnost celého organismu – například medikamenty.

Na druhém místě jsou podle Světové Zdravotní Organizace onemocnění regulace: onemocnění, spojené s narušením funkčnosti regulačních systémů – nervová, endokrinní a imunitní – pod vlivem negativních faktorů z okolí, které člověka obklopuje.

Základními zdroji elektrických a elektromagnetických signálů u člověka jsou:
- svalová aktivita, například rytmické stahy srdečního svalu
- aktivita neuronů, tzn. předávání elektrických signálů ze smyslů do mozku a předávání
elektrických signálů z mozku vykonávajícím systémům – rukám, nohám
- metabolická aktivita.

Zároveň ale u mnohých mikroorganismů (např. u řady střevních parazitů, plísní, bakterií a virů) chybí nervový a svalový systém. U nich je zdrojem elektrických a elektromagnetických polí metabolická aktivita. Metabolismus je to, co odlišuje „živou“ přírodu od „neživé“. Pohyb jakékoliv nabité částice kolem jiné vytváří magnetické pole, shluk nabitých částic vytváří elektrický potenciál. Tyto předpoklady umožňují k léčbě a prevenci onemocnění přistupovat nechemicky, tzn. léky, dle tradičního chápaní, ale fyzikálními metodami.

Životní činnost člověka, živočichů, ale také parazitů, bakterií, virů, je doprovázena různými druhy elektrické aktivity. Příkladem takové aktivity jsou elektrické potenciály, snímané při elektrokardiografii nebo elektroencefalografii.

Mnohá onemocnění jsou úzce spojena s přítomností parazitů, bakterií, virů a plísní v organismu, a to jak v infekčním stádiu, tak i žijících v různých orgánech ve stavu symbiózy s tkáňovými strukturami daného orgánu. K tomu, abychom tyto mikroorganismy potlačili, není třeba zatížit organismus antibiotiky, tzn. ani zdaleka ne neškodnou formou chemoterapie. Se znalostí frekvence metabolické aktivity těch nebo jiných mikroorganismů je možné působit na ně frekvenčním kmitáním, které budou narušovat jejich vlastní rytmy a tím budou potlačovat jejich běžnou metabolickou aktivitu. Jak ukazují výzkumy, taková působení jsou naprosto neškodná pro lidský organismus. Daná metoda léčby byla pojemnována aktivní biorezonanční terapií ( ABRT ).

Etiologie těžkých chronických onemocnění takových jako: Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, AIDS, rakovina, roztroušená skleróza, endometrióza, těžká artritida, svalová dystrofie, atd. není vždy známá, ale převládá názor, že základním faktorem patogenezy jsou skryté parazitní infekce.

Podle Světové Zdravotní Organizace je základními čtrnácti parazitními infekcemi na Zemi infikováno 430 mil. lidí. Podle doktorů jsou většina lidí na celém světě nositeli skryté infekce.

Parazitní onemocnění – skupina nakažlivých onemocnění vyvolaných parazity ( améby, trepanosomy, pneumocysty, toxoplazmy, ... ), parazitními červi ( helmity ), hmyzem a klíšťaty, patogenickými mikroorganismy ( bakteriemi, spirochétamim, rickettsiemi – parazitují u vší, blech, klíšťat, patogenickými houbami, viry ).

Skrytá parazitní infekce se neprojevuje na první pohled, proto zůstává pro lékaře-terapeuta nebo infekcionistu skrytá. Podstata takového přístupu je popsána v pracích známé vědkyně a doktorky Huldy Regher Clarkové. Základní poznatky její práce byly potvrzeny získanými klinickými zkušenostmi v USA a Německu, včetně účasti nezávislých extertů z Německa, takovými jako je M. Keymer, A.E. Baklayan a jiné.

Je možné bojovat s předpokládanými parazity tak, že do středu frekvenčního rytmu rozsahu jejich životaschopnosti vložíme na 3 – 5 minut silný ruch s velkou amplitudou signálu, čímž vnutíme parazitu vnější, pro něj nevlastní rytmus a vyvoláme tak jeho deaktivaci.

V buňkách orgánů je složité dosáhnout na parazity, ale pokud se dostanou do krve, paraziti se zničí. Bylo zjištěno, že zničit parazity v cirkulaci krve je možné nesynchronním ruchem s frekvencí 30 GHz, ale čas působení je třeba zvětšit z 3 na 7 minut, což odpovídá kompletní výměně krve v organismu. Po takovém cyklu působení je třeba dát 20 – 30 minut pauzu a provést druhou seanci ke zničení znovu rozmnožených parazitů, které se znovu dostali do krevního oběhu. Určití střevní paraziti jsou nosiči bakterií a virů, které se při úmrtí „majitele“ dostávají do cirkulace. Proto je nutný ještě jeden cyklus působení.

Dotaz: Není to škodlivé pro organismus?
Odpověď: Ne. Frekvence parazitů se nachází v rozsahu 100 – 400 KHz. Rezonanční frekvence struktur lidského organismu se nachází v rozsahu 1 – 10 MHz. Škodlivé frekvence pro lidský organismus se nachází za hranicé 1 MHz.

 Exogenní BRT

Experimentálně byly i v klinických výzkumech za pomocí biopotencialografie zjištěny frekvence spontální bioelektrické aktivity ( SBA ) pro jedny a druhé orgány – získané teoreticky s použitím určitých matematických vzorů. Například frekvence sledování spontálních bioelektrických impulzů žaludku je, dle našich výzkumů, 0,043 Hz; sestupný tračník má frekvenci 0,064 Hz. Tyto dvě veličiny jsou vůči sobě v koeficientním poměru 3/2 a každá je oporou pro řadu charakterizujících SBA jiných orgánů nebo úrovňí organizace nervové a jiných funkčních systémů organismu.

Do této řady spadají frekvence SBA prakticky všech dutých orgánů, cév a seskupení nervové soustavy. Přitom se využívá postupné zdvojení výchozích značení frekvencí, což slouží základem k formování řádů. Například, atrioventikulární uzel srdečního automatismu se nachází v řádu žaludku, a sinoatriální uzel se nachází v řádu tlustého střeva. Takovým způsobem, frekvence léčebního signálu při BRT odpovídá spontálním biopotenciálům, předvídajícím práci různých orgánů v normálním ( fyziologickém ) stavu. Je pochopitelné, že se kolem tkáně, skrz kterou prochází elektrický signál, tvoří elektromagnetické pole. K terapii používaný léčebný signál je přísně symetrcký, zatímco u patologicky změněných struktur je asymetrický.

Proto stačí dát na kožní projekci narušeného orgánu potřebný terapeutický signál odpovídající jeho topografii, abychom se po určité době dočkali uzdravení.

Nicméně, existuje ještě jedna zvláštnost – ne všechny orgány mají SBA. Zjistilo se, že je možné efektivně korigovat i jejich patologii, využívaje rozsah frekvencí, blízkých absolutní refraktorní fázi vnímání nervové impulsace. Proto jsou režimy propočítané podle vzorečku: F = V/L, kde F je frekvence; V je rychlost rozprostření elektrického impulsku; L jsou rozměry objektu. Čím menší jsou rozměry objektu působení, tím vyšší je frekvence léčebního signálu.

 Shumanovy vlny – reálný životní faktor

Zlepšuje se technické zařízení, zhoršuje se prostředí, ve kterém žijeme. Dvacet čtyři hodiny se nacházíme pod vlivem ničivého působení umělých elektromagnetických polí, jejichž síla až 100!!! milion krát převyšuje to, co teprve včera na sobě vyzkoušeli naši předkové. Ve velkých městech, včetně například Sankt Peterburgu je intenzita umělých elektromagnetických polí 100 – 1000x větší než přírodní pozadí, agresivní prostředí, ve kterém bez ochrany žít nelze a nebo na sebe neustále nechat působit vyčerpávající onemocnění a stejnou léčbu.

Všechno tohle vedlo k tomu, že přírodnou zadané frekvence 7,8 a 14,1 Hz byly zničeny „elektromagnetickým smogem“. Nastupuje dysbalance, probíhá dysharmonie všech funkčních systémů organismu, které v přirozeném prostředí musí pracovat autonomně. Například šišinka, když chytne frekvenci 8 Hz, vynutí synchronizovaně pracovat pravou a levou hemisféru, pouze v takovém případě mozkové hemisféry začínají kontrolovat podkorku, která vyrábí mužské a ženské hormony, umělým způsobem se to kontrolovat nedá. Pouze pod vlivem frekvence 8 Hz vyrábí šišinka hormon „melatonin“.

Medici zjistili, že v lidském organismu vzniká bez melatoninu rakovina. Dokázaly to výzkumy letušek v USA a Švédsku, jejich profesní onemocnění – rakovina mléčných žláz. Výzkumy ukázaly, že v organismu chybí melatonin. Melatonin zapojuje do práce štítnou žlázu. Ale co je nejhorší, zjistilo se, že EMI ničí samotnou šišinku. Teď například pracuje pouze pravá hemisféra, odtud mimo jiné pochází i psychická onemocnění, deprese a podobné.

V USA ( NASA ) a Německu ( institut Maxe Plancka ) se prováděly zdlouhavé experimenty, ze kterých vyšlo najevo, že Shumanovy vlny jsou nutné k synchonizaci biologických rytmů a normální existence všeho živého na Zemi. Dnes je již známo, že lidé, podstupující velkou námahu a stres tyto vlny potřebují. Kromě toho velice silně si všímají absenci Shumanových vln senioři a vegetativně citliví lidé, a také chronicky nemocní. Může to vést k bolestem hlavy, ztrátě orientace, zvracení, závratím atd. Do dnešního dne je elektromagnetické prostředí planety v důsledků lidského působení význameně změněno a je zašpiněno do takové míry, že organismus „neslyší“ Shumanovy vlny.

Jak tedy pomůžeme modernímu, prakticky nemocnému člověku? Je třeba vytvořit přístroje, které chrání informačně-energetické struktury člověka, a také očišťuje prostředí od negativního vyzařování, čímž vytváří komfortní podmínky pro biopole a přírodní podmínky pro existenci jeho majitele.

Přístroje musí být generátory Shumanových vln, pulsující o frekvenci 8 Hz, což odpovídá frekvenci pulsace magnetického pole Země a alfa rytmu mozku člověka. 8 Hz je opěrným signálem pro šišinku. Jakmile je frekvence „zachycena“, začíná synchronizovaná práce levé a pravé hemisféry, které provádí kontrolu všech vyráběných v organismu hormonů nutných ke zdraví.

Šišinka začíná produkovat homon: mládí, dlouholetí a zdraví – melatonin. Do práce se zapojuje štítná žláza odpovídající za synchonizovanou žlázu slinivky břiční, nadledvinek a vaječníků. Celý organismus začíná pracovat korektně a v jediném rytmu. Biopole se obnovuje. Jakmile je biopole obnoveno, zapojuje se do práce naše informační tělo, skrz nějž se do našeho organismu dostává energie z vesmíru, začíná proces uzdravení. Ve výsledku obnovuje organismus své životní síly a nemoci začínají mizet.

Kontraindikace? A mohou snad existovat negativní vedlejší účinky z návratu k tomu, k čemu jsme geneticky nastaveni? Celé hodiny strávit u televize, počítače, celé hodiny mluvit do mobilu, jezdit v elektrodopravním prostředku, nacházet s v rentgenové místnosti a nechránit se – to je skutečné nebezpečí pro zdraví!

Kdo tedy takové přístroje potřebuje nejvíce? To jsou obyvatelé velkých měst, zvláště děti a mladiství jsou nejvíce ohroženi patogenními vlivy. Pracovníci energonasycených sfér, počítačové třídy škol, mateřské školy, jesle, nemocniční pracovníci s progresivním lékařským zařízením, pracovníci dopravy, prostředků masové informace, armáda.

Medici zjistili velice zajímavou věc a to, že když se člověk nachází ve stresových situacích nebezpečných pro život ( sportovci při rekordech, řidič při nehodě, vojáci v boji, ... ), vzniká protifázová periodičnost aktivity hemisfér. Doktor Robert Beck, jaderný fyzik, jezdil po celém světě a měřil vlny mozku léčitelů. Zjistil, že ve chvíli provádění seance léčení, a nezáleží na tom, jaké jsou jejich religiozní nebo duchovní tradice, vykazuje jejich mozek stejnou strukturu mozkových vln s frekvencí 7 – 8 Hz. Následně Beck zjistil, že kmitání magnetického pole Země má frekvenci od 7,8 do 8 Hz. Tato kmitání ( fluktulace ) se jmenují Shumanovy vlny.

Při dalších zkoumáních zjistil doktor Beck, že ve chvíli léčení se vlny mozku léčitele stávají synchonizovanými co do frekvence, ale i do fáze s Shumanovými vlnami. To znamená, že pulsace mozkových vln léčitele má nejen stejnou frekvenci se Shumanovými vlnami, ale probíhá i ve stejnou chvíli s nimi. Je možné předpokládat, že léčitelé jsou schopni čerpat energii z magnetického pole Země k léčení svých pacientů. Tento proces se nazývá spojení polí.

Doktor John Zimmerman, zakladatel a prezident Institutu bioelektromagnetizmu v Reno, Nevada, se zabýval studiem širokého spektra literatury ohledně spojování polí a korerace informace, kterou obsahují se zkušenostmi léčitelů. Vyšlo najevo, že to, co léčitelé nazývají zazeměním, je způsob, jak se připojit k magnetickému pólu Země co do frekvence a fáze. Zjistil, že jakmile léčitelé navážou kontakt s Shumanovými vlnami, jejich pravá a levá hemiséfra se harmonizují a začínají pracovat v alfa rytmu o frekvenci 7,8 – 8 Hz. Poté, co položí ruce na pacienta, jeho mozkové vlny se též dostanou do alfa rytmu a synchronizují se s mozkovými vlnami léčitele. U pacientů také nastává rovnováha mezi mozkovými hemisférami. To znamená, že léčitel jakoby napojuje pacienta skrz sebe k pulsacím magnetického pole Země a takovým způsobem mu otevírá přístup k obrovskému zdroji energie.
HomotoxikologieCopyright © by biorezonance.info
Webdesign by Sibie.