Nobelova cena za fyziku

Nobelova cena za fyziku za rok 2013 patří pánům Peteru Higgsovi a Francoisu Englertovi za teoretický objev mechanismu, který přispěl k našemu pochopení původu hmotnosti subatomárních částic a jenž byl nedávno potvrzen objevem předpovídané fundamentální částice v experimentech ATLAS a CMS na urychlovači LHC v CERN. Ceremoniál, při kterém budou dotyční laureáti odměněni, proběhne tento rok ve Stockholmu 08. prosince. Pojďme si nyní připomenout vítěze předchozích let...
Žil: 06.11.1932 - dodnes
Původ: Belgie

Nobelovu cenu obdržel za předpověď existence tzv. Higgsova bosonu.

Žil: 29.05.1929 - dodnes
Původ: Anglie

Nobelovu cenu obdržel za předpověď existence tzv. Higgsova bosonu.

Žil: 24.02.1944 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za průlomové experimentální metody umožňující měření jednotlivých kvantových systémů a manipulaci s nimi.

Žil: 11.09.1944 - dodnes
Původ: Francie

Nobelovu cenu obdržel za průlomové experimentální metody umožňující měření jednotlivých kvantových systémů a manipulaci s nimi.

Žil: 16.12.1969 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev zrychlujícího se rozpínání vesmíru pozorováním vzdálených supernov.

Žil: 24.02.1967 - dodnes
Původ: Austrálie

Nobelovu cenu obdržel za objev zrychlujícího se rozpínání vesmíru pozorováním vzdálených supernov.

Žil: 22.09.1959 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev zrychlujícího se rozpínání vesmíru pozorováním vzdálených supernov.

Žil: 23.10.1974 - dodnes
Původ: Anglie/Rusko

Nobelovu cenu obdržel za objev grafenu.

Žil: 21.10.1958 - dodnes
Původ: Anglie/SSSR/Nizozemsko

Nobelovu cenu obdržel za objev grafenu.

Žil: 10.05.1930 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za vynález CCD.

Žil: 19.08.1924 - 07.05.2011
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za vynález CCD.

Žil: 04.11.1933 - dodnes
Původ: Čína

Nobelovu cenu obdržel za průlom v oblasti přenosu světla v optických vláknech.

Žil: 07.02.1940 - dodnes
Původ: Japonsko

Nobelovu cenu obdržel za objev původu narušené symetrie a předpověď existence nejméně tří rodin kvarků.

Žil: 07.04.1944 - dodnes
Původ: Japonsko

Nobelovu cenu obdržel za objev původu narušené symetrie a předpověď existence nejméně tří rodin kvarků.

Žil: 18.01.1921 - dodnes
Původ: Amerika/Japonsko

Nobelovu cenu obdržel za objev mechanismu spontánního narušení symetrie v subatomové fyzice.

Žil: 18.05.1939 - dodnes
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za objev obří magnetorezistence (GMR).

Žil: 07.03.1938 - dodnes
Původ: Francie

Nobelovu cenu obdržel za objev obří magnetorezistence (GMR).

Žil: 20.02.1945 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev toho, že reliktní záření pocházející z vesmíru má podobu záření absolutně černého tělesa, a zjištění anizotropie v tomto záření .

Žil: 07.08.1946 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev toho, že reliktní záření pocházející z vesmíru má podobu záření absolutně černého tělesa, a zjištění anizotropie v tomto záření .

Žil: 30.10.1941 - dodnes
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za různé objevy v oblasti optiky (za příspěvek k rozvoji laserové spektroskopie–Hall, Hänsch resp. kvantové teorie optické koherence – Glauber).

Žil: 21.08.1934 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za různé objevy v oblasti optiky (za příspěvek k rozvoji laserové spektroskopie–Hall, Hänsch resp. kvantové teorie optické koherence – Glauber).

Žil: 01.09.1925 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za různé objevy v oblasti optiky (za příspěvek k rozvoji laserové spektroskopie–Hall, Hänsch resp. kvantové teorie optické koherence – Glauber).

Žil: 15.05.1951 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev asymptotické volnosti v teorii silné interakce.

Žil: 31.08.1949 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev asymptotické volnosti v teorii silné interakce.

Žil: 19.02.1941 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev asymptotické volnosti v teorii silné interakce.

Žil: 26.03.1938 - dodnes
Původ: Velká Británie

Nobelovu cenu obdržel za průkopnické příspěvky k teorii supravodičů a supratekutin.

Žil: 04.10.1916 - 08.11.2009
Původ: SSSR/Rusko

Nobelovu cenu obdržel za průkopnické příspěvky k teorii supravodičů a supratekutin.

Žil: 25.06.1928 - dodnes
Původ: SSSR/Rusko

Nobelovu cenu obdržel za průkopnické příspěvky k teorii supravodičů a supratekutin.

Žil: 06.10.1931 - dodnes
Původ: Amerika/Itálie

Nobelovu cenu obdržel za průkopnické příspěvky astrofyzice, které vedly k objevu kosmických zdrojů rentgenového záření.

Žil: 19.09.1926 - dodnes
Původ: Japonsko

Nobelovu cenu obdržel za průkopnické příspěvky k astrofyzice, zejména detekci kosmických neutrin.

Žil: 14.10.1914 - 31.05.2006
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za průkopnické příspěvky k astrofyzice, zejména detekci kosmických neutrin.

Žil: 26.03.1951 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za dosažení Bose-Einsteinova kondenzátu na zředěných parách alkalických atomů a principiální výzkum vlastností tohoto kondenzátu.

Žil: 21.10.1957 - dodnes
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za dosažení Bose-Einsteinova kondenzátu na zředěných parách alkalických atomů a principiální výzkum vlastností tohoto kondenzátu.

Žil: 19.12.1961 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za dosažení Bose-Einsteinova kondenzátu na zředěných parách alkalických atomů a principiální výzkum vlastností tohoto kondenzátu.

Žil: 08.11.1923 - 20.06.2005
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za jeho podíl na vynálezu integrovaného obvodu.

Žil: 25.08.1928 - dodnes
Původ: Amerika/Německo

Nobelovu cenu obdržel za vývoj heterogenních polovodičových struktur používaných ve vysokorychlostní elektronice a optoelektronice.

Žil: 15.03.1930 - dodnes
Původ: Rusko

Nobelovu cenu obdržel za zásadní práci v oboru informační a telekomunikační technologie.

Žil: 27.06.1931 - dodnes
Původ: Nizozemsko

Nobelovu cenu obdržel za objasnění kvantové struktury elektroslabých interakcí.

Žil: 05.07.1946 - dodnes
Původ: Holandsko

Nobelovu cenu obdržel za objasnění kvantové struktury elektroslabých interakcí.

Žil: 29.02.1939 - dodnes
Původ: Amerika/Čína

Nobelovu cenu obdržel za objev nového druhu kvantové kapaliny s neceločíselnými excitacemi.

Žil: 06.04.1949 - dodnes
Původ: Amerika/Německo

Nobelovu cenu obdržel za objev nového druhu kvantové kapaliny s neceločíselnými excitacemi.

Žil: 01.11.1950 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev nového druhu kvantové kapaliny s neceločíselnými excitacemi.

Žil: 05.11.1948 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za rozvoj metod ochlazování a záchytu atomů pomocí laserového světla.

Žil: 01.04.1933 - dodnes
Původ: Francie

Nobelovu cenu obdržel za rozvoj metod ochlazování a záchytu atomů pomocí laserového světla.

Žil: 28.02.1948 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za rozvoj metod ochlazování a záchytu atomů pomocí laserového světla.

Žil: 26.06.1937 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev supratekutosti v héliu 3.

Žil: 01.08.1945 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev supratekutosti v héliu 3.

Žil: 20.01.1931 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev supratekutosti v héliu 3.

Žil: 16.03.1918 - 26.09.1998
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za průkopnické experimentální příspěvky leptonové fyzice: Perl za objev leptonu tau, Reines za detekci neutrina.

Žil: 24.06.1927 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za průkopnické experimentální příspěvky leptonové fyzice: Perl za objev leptonu tau, Reines za detekci neutrina.

Žil: 23.09.1915 - 31.03.2001
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za příspěvky k rozvoji studia kondenzovaných stavů hmoty pomocí spektroskopie neutronů: Brockhouse za rozvoj neutronové spektroskopie, Shull za rozvoj techniky difrakce neutronů.

Žil: 15.07.1918 - 13.10.2003
Původ: Kanada

Nobelovu cenu obdržel za příspěvky k rozvoji studia kondenzovaných stavů hmoty pomocí spektroskopie neutronů: Brockhouse za rozvoj neutronové spektroskopie, Shull za rozvoj techniky difrakce neutronů.

Žil: 29.03.1941 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev nového typu pulsaru, který otevřel nové možnosti pro studium gravitace.

Žil: 28.11.1950 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev nového typu pulsaru, který otevřel nové možnosti pro studium gravitace.

Žil: 01.08.1924 - 29.09.2010
Původ: Francie/Polsko

Nobelovu cenu obdržel za vynález a vývoj částicových detektorů, zejména drátěné komory.

Žil: 24.10.1932 - 18.05.2007
Původ: Francie

Nobelovu cenu obdržel za objev, že metody vyvinuté pro studium jevů v jednoduchých uspořádaných systémech lze zobecnit na složitější formy hmoty, zejména tekuté krystaly a polymery.

Žil: 02.11.1929 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za průkopnický výzkum týkající se hlubokých nepružných rozptylů elektronů na protonech a vázaných neutronech, které měly zásadní význam pro vývoj kvarkového modelu částicové fyziky.

Žil: 09.12.1926 - 15.02.1999
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za průkopnický výzkum týkající se hlubokých nepružných rozptylů elektronů na protonech a vázaných neutronech, které měly zásadní význam pro vývoj kvarkového modelu částicové fyziky.

Žil: 28.03.1930 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za průkopnický výzkum týkající se hlubokých nepružných rozptylů elektronů na protonech a vázaných neutronech, které měly zásadní význam pro vývoj kvarkového modelu částicové fyziky.

Žil: 10.08.1913 - 07.12.1993
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za vývoj metody iontové pasti.

Žil: 09.09.1922 - dodnes
Původ: Amerika/Německo

Nobelovu cenu obdržel za vývoj metody iontové pasti.

Žil: 27.08.1915 - 04.11.2011
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za vynález metody separovaných oscilujících polí a její použití ve vodíkových maserech a jiných atomových hodinách.

Žil: 25.05.1921 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za metodu neutrinového svazku a demonstraci existence leptonových dubletů objevem mionového neutrina.

Žil: 02.11.1932 - 28.09.2006
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za metodu neutrinového svazku a demonstraci existence leptonových dubletů objevem mionového neutrina.

Žil: 15.07.1922 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za metodu neutrinového svazku a demonstraci existence leptonových dubletů objevem mionového neutrina.

Žil: 20.04.1927 - dodnes
Původ: Švýcarsko

Nobelovu cenu obdržel za průlomový objev supravodivosti v keramických materiálech.

Žil: 16.05.1950 - 13.10.1987
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za průlomový objev supravodivosti v keramických materiálech.

Žil: 06.06.1933 - dodnes
Původ: Švýcarsko

Nobelovu cenu obdržel za návrh řádkovacího tunelového mikroskopu.

Žil: 20.07.1947 - dodnes
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za návrh řádkovacího tunelového mikroskopu.

Žil: 25.12.1906 - 25.05.1988
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za zásadní práci v elektronové optice a za návrh prvního elektronového mikroskopu.

Žil: 28.06.1943 - dodnes
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za objev kvantového Hallova jevu.

Žil: 24.11.1925 - 04.03.2011
Původ: Nizozemsko

Nobelovu cenu obdržel zza rozhodující příspěvky k rozsáhlému projektu vedoucímu k objevu intermediálních částic Částice W a Částice Z, zprostředkovatelů slabé interakce.

Žil: 31.02.1934 - dodnes
Původ: Itálie

Nobelovu cenu obdržel za rozhodující příspěvky k rozsáhlému projektu vedoucímu k objevu intermediálních částic Částice W a Částice Z, zprostředkovatelů slabé interakce.

Žil: 09.08.1911 - 14.03.1995
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za teoretický a experimentální výzkum jaderných reakcí důležitých pro vývoj chemických prvků ve vesmíru.

Žil: 19.10.1910 - 21.08.1995
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za teoretický výzkum fyzikálních procesů důležitých pro strukturu a vývoj hvězd.

Žil: 08.06.1936 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za teorii kritických jevů v souvislosti s fázovými přechody.

Žil: 20.04.1918 - 20.06.2007
Původ: Švédsko

Nobelovu cenu obdržel za příspěvek k rozvoji elektronové spektroskopie s vysokým rozlišením.

Žil: 05.05.1921 - 28.04.1999
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za příspěvky k rozvoji laserové spektroskopie.

Žil: 11.03.1920 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za příspěvky k rozvoji laserové spektroskopie.

Žil: 10.03.1923 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev narušení fundamentálních principů symetrie při rozpadu neutrálních K-mezonů.

Žil: 29.09.1931 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev narušení fundamentálních principů symetrie při rozpadu neutrálních K-mezonů.

Žil: 03.05.1933 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za příspěvky k teorii sjednocené elektroslabé interakce mezi elementárními částicemi, včetně předpovědi neutrálních proudů.

Žil: 29.01.1926 - 21.11.1996
Původ: Pakistán

Nobelovu cenu obdržel za příspěvky k teorii sjednocené elektroslabé interakce mezi elementárními částicemi, včetně předpovědi neutrálních proudů.

Žil: 05.12.1932 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za příspěvky k teorii sjednocené elektroslabé interakce mezi elementárními částicemi, včetně předpovědi neutrálních proudů.

Žil: 10.01.1936 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev reliktního mikrovlnného záření.

Žil: 26.04.1933 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev reliktního mikrovlnného záření.

Žil: 08.07.1894 - 08.04.1984
Původ: SSSR

Nobelovu cenu obdržel za zásadní vynálezy a objevy v oblasti fyziky nízkých teplot.

Žil: 13.03.1899 - 27.10.1980
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za zásadní teoretické výzkumy elektronové struktury magnetických a neuspořádaných systémů.

Žil: 30.09.1905 - 08.08.1996
Původ: Anglie

Nobelovu cenu obdržel za zásadní teoretické výzkumy elektronové struktury magnetických a neuspořádaných systémů.

Žil: 13.12.1923 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za zásadní teoretické výzkumy elektronové struktury magnetických a neuspořádaných systémů.

Žil: 27.01.1936 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za průkopnickou práci při objevu nového druhu těžké elementární částice.

Žil: 22.03.1931 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za průkopnickou práci při objevu nového druhu těžké elementární částice.

Žil: 09.12.1917 - 31.05.1986
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev vztahů mezi pohybem jádra a pohybem částic uvnitř jádra a rozvoj teorie struktury atomových jader na základě těchto vztahů.

Žil: 09.06.1926 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev vztahů mezi pohybem jádra a pohybem částic uvnitř jádra a rozvoj teorie struktury atomových jader na základě těchto vztahů.

Žil: 19.07.1922 - 08.09.2009
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev vztahů mezi pohybem jádra a pohybem částic uvnitř jádra a rozvoj teorie struktury atomových jader na základě těchto vztahů.

Žil: 11.05.1924 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za průkopnický výzkum v oblasti rádiové astrofyziky: Ryle za pozorování a vynálezy, zejména techniku aperturové syntézy, Hewish za rozhodující úlohu při objevu pulsarů.

Žil: 27.09.1918 - 14.10.1984
Původ: Velká Británie

Nobelovu cenu obdržel za průkopnický výzkum v oblasti rádiové astrofyziky: Ryle za pozorování a vynálezy, zejména techniku aperturové syntézy, Hewish za rozhodující úlohu při objevu pulsarů.

Žil: 04.01.1940 - dodnes
Původ: Wales

Nobelovu cenu obdržel za teoretické předpovědi vlastností proudu vedeného skrz tunelovanou bariéru, zejména jevu známého jako Josephsonův jev.

Žil: 05.04.1929 - dodnes
Původ: Norsko

Nobelovu cenu obdržel za experimentální objevy týkající se tunelování v polovodičích a supravodičích.

Žil: 12.03.1925 - dodnes
Původ: Japonsko

Nobelovu cenu obdržel za experimentální objevy týkající se tunelování v polovodičích a supravodičích.

Žil: 31.05.1931 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za teorii supravodivosti, obvykle nazývanou „BCS teorie“.

Žil: 28.02.1930 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za teorii supravodivosti, obvykle nazývanou „BCS teorie“.

Žil: 23.05.1908 - 30.01.1991
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za teorii supravodivosti, obvykle nazývanou „BCS teorie“.

Žil: 05.06.1900 - 08.02.1979
Původ: Maďarsko/Velká Británie

Nobelovu cenu obdržel za objev a rozvoj holografie.

Žil: 22.11.1904 - 17.11.2000
Původ: Francie

Nobelovu cenu obdržel za zásadní práci a objevy týkající se antiferromagnetismu a ferrimagnetismu, které vedly k důležitým aplikacím ve fyzice pevné fáze.

Žil: 30.05.1908 - 02.04.1995
Původ: Švédsko

Nobelovu cenu obdržel za zásadní práci a objevy v oboru magnetohydrodynamiky, s plodným uplatněním v různých částech plazmové fyziky.

Žil: 15.09.1929 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za příspěvky a objevy ohledně klasifikace elementárních částic a jejich interakcí.

Žil: 13.06.1911 - 01.09.1988
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za rozhodující příspěvky k fyzice elementárních částic, zejména objev velkého množství rezonančních stavů, umožněné jeho předchozím rozvojem technik vodíkové bublinkové komory a datové analýzy.

Žil: 02.07.1906 - 06.03.2005
Původ: Amerika/Německo

Nobelovu cenu obdržel za příspěvky k teorii jaderných reakcí, zejména objevy týkající se získávání energie ve hvězdách.

Žil: 03.05.1902 - 07.01.1984
Původ: Francie/Německo

Nobelovu cenu obdržel za objev a rozvoj optických metod pro studium hertzovských rezonancí v atomech.

Žil: 11.05.1918 - 15.02.1988
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za zásadní práci na kvantové elektrodynamice s hlubokými důsledky pro fyziku elementárních částic.

Žil: 12.02.1918 - 16.07.1994
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za zásadní práci na kvantové elektrodynamice s hlubokými důsledky pro fyziku elementárních částic.

Žil: 31.03.1906 - 08.07.1979
Původ: Japonsko

Nobelovu cenu obdržel za zásadní práci na kvantové elektrodynamice s hlubokými důsledky pro fyziku elementárních částic.

Žil: 11.07.1916 - 08.01.2002
Původ: SSSR

Nobelovu cenu obdržel za zásadní výzkum v oboru kvantové elektroniky, který vedl ke konstrukci oscilátorů a zesilovačů založených na principu maserů a laserů.

Žil: 14.12.1922 - 01.07.2001
Původ: SSSR

Nobelovu cenu obdržel za zásadní výzkum v oboru kvantové elektroniky, který vedl ke konstrukci oscilátorů a zesilovačů založených na principu maserů a laserů.

Žil: 28.07.1915 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za zásadní výzkum v oboru kvantové elektroniky, který vedl ke konstrukci oscilátorů a zesilovačů založených na principu maserů a laserů.

Žil: 25.06.1907 - 11.02.1973
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za objevy týkající se orbitalů v atomových jádrech.

Žil: 28.06.1906 - 20.02.1972
Původ: Amerika/Německo

Nobelovu cenu obdržel za svůj výzkum atomového jádra. Při studiu atomového jádra objevila magická čísla a podala jejich vysvětlení pomocí slupkového modelu jádra.

Žil: 17.11.1902 - 01.01.1995
Původ: Amerika/Maďarsko

Nobelovu cenu obdržel za příspěvky k teorii atomového jádra a elementárních částic, zejména za objev základních principů symetrie a jejich aplikace v praxi.

Žil: 22.01.1908 - 01.04.1968
Původ: SSSR

Nobelovu cenu obdržel za svou práci v oboru supratekutosti.

Žil: 31.01.1929 - 14.09.2011
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za výzkum rezonanční absorpce gama záření a s tím spojený objev Mossbauerova jevu.

Žil: 05.02.1915 - 17.11.1990
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za studium struktury nukleonů pomocí rozptylu elektronů na atomových jádrech.

Žil: 21.09.1926 - dodnes
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objevení bublinkové komory.

Žil: 10.07.1920 - 28.02.2006
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za jejich objev antiprotonu.

Žil: 01.02.1905 - 22.04.1989
Původ: Itálie

Nobelovu cenu obdržel za jejich objev antiprotonu.

Žil: 08.07.1895 - 12.04.1971
Původ: SSSR

Nobelovu cenu obdržel za objev a interpretaci Čerenkovova-Vavilova jevu.

Žil: 23.10.1908 - 22.06.1990
Původ: SSSR

Nobelovu cenu obdržel za objev a interpretaci Čerenkovova-Vavilova jevu.

Žil: 28.06.1904 - 06.01.1990
Původ: SSSR

Nobelovu cenu obdržel za objev a interpretaci Čerenkovova-Vavilova jevu.

Žil: 24.11.1926 - dodnes
Původ: Čína

Nobelovu cenu obdržel za průlomový výzkum zákonů parity, který vedl k důležitým objevům týkajících se elementárních částic.

Žil: 01.10.1922 - dodnes
Původ: Amerika/Čína

Nobelovu cenu obdržel za průlomový výzkum zákonů parity, který vedl k důležitým objevům týkajících se elementárních částic.

Žil: 10.02.1902 - 13.10.1987
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za výzkum polovodičů a objev tranzistorového jevu.

Žil: 23.05.1908 - 30.01.1991
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za výzkum polovodičů a objev tranzistorového jevu.

Žil: 13.02.1910 - 12.08.1989
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za výzkum polovodičů a objev tranzistorového jevu.

Žil: 26.01.1911 - 20.03.1993
Původ: Německo/Amerika

Nobelovu cenu obdržel za přesné určení magnetického momentu elektronu.

Žil: 12.07.1913 - 15.05.2008
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objevy týkající se jemné struktury vodíkového spektra.

Žil: 08.01.1891 - 08.02.1957
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za vynález koincidenční metody a s ní spojené objevy.

Žil: 11.12.1882 - 05.01.1970
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za zásadní výzkum v kvantové mechanice, zejména za statistickou interpretaci vlnové funkce.

Žil: 16.07.1888 - 23.03.1966
Původ: Nizozemsko

Nobelovu cenu obdržel za objev fázově kontrastní metody, zejména za vynález fázově kontrastního mikroskopu.

Žil: 30.08.1912 - 07.03.1997
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za rozvoj nových metod pro přesná měření jaderného magnetismu a s tím spojené objevy.

Žil: 23.10.1905 - 10.09.1983
Původ: Švýcarsko

Nobelovu cenu obdržel za rozvoj nových metod pro přesná měření jaderného magnetismu a s tím spojené objevy.

Žil: 06.10.1903 - 25.06.1995
Původ: Irsko

Nobelovu cenu obdržel za průkopnický výzkum transmutace atomových jader pomocí uměle urychlených atomových částic.

Žil: 27.05.1897 - 18.09.1967
Původ: Velká Británie

Nobelovu cenu obdržel za průkopnický výzkum transmutace atomových jader pomocí uměle urychlených atomových částic.

Žil: 05.12.1903 - 09.08.1969
Původ: Velká Británie

Nobelovu cenu obdržel za vývoj fotografické metody výzkumu jaderných procesů a pomocí ní účiněné objevy týkající se mezonů.

Žil: 23.01.1907 - 08.09.1981
Původ: Japonsko

Nobelovu cenu obdržel za předpověď existence mezonů na základě teoretického výzkumu jaderných sil.

Žil: 18.11.1897 - 13.07.1974
Původ: Velká Británie

Nobelovu cenu obdržel za rozvoj Wilsonovy metody mlžné komory s tím spojené objevy v oblasti jaderné fyziky a kosmického záření.

Žil: 06.09.1892 - 21.04.1965
Původ: Velká Británie

Nobelovu cenu obdržel za výzkum fyziky vyšších vrstev atmosféry, zejména za objev tzn. Appletonovy vrstvy.

Žil: 21.04.1882 - 20.08.1961
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za vynález přístroje pro vytvoření extrémně vysokého tlaku a s ním vytvořené objevy v oboru vysokotlaké fyziky.

Žil: 25.04.1900 - 15.12.1958
Původ: Švýcarsko

Nobelovu cenu obdržel za objev Pauliho vylučovacího principu.

Žil: 29.07.1898 - 11.01.1988
Původ: Rakousko-Uhersko

Nobelovu cenu obdržel za jeho rezonanční metodu pro zjišťování magnetických vlastností atomových jader.

Žil: 17.02.1888 - 17.08.1969
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za příspěvek k vývoji metody molekulárních paprsků a objev magnetického momentu protonu.

Žil: 08.08.1901 - 27.08.1958
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za vynález cyklotronu a jim získané výsledky, zejména týkající se umělých radioaktivních prvků.

Žil: 29.09.1901 - 28.11.1954
Původ: Itálie

Nobelovu cenu obdržel za potvrzení existence nových radioaktivních prvků vytvořených neutronovým ozařováním a s tím spojený objev jaderných reakcí způsobených pomalými neutrony.

Žil: 03.05.1892 - 10.09.1975
Původ: Velká Británie

Nobelovu cenu obdržel za experimentální objev rozptylu elektronů na krystalech.

Žil: 22.10.1881 - 01.02.1958
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za experimentální objev rozptylu elektronů na krystalech.

Žil: 03.09.1905 - 11.01.1991
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev pozitronu.

Žil: 24.06.1883 - 17.12.1964
Původ: Rakousko

Nobelovu cenu obdržel za objev kosmického záření.

Žil: 20.10.1891 - 24.07.1974
Původ: Velká Británie

Nobelovu cenu obdržel za objev neutronu.

Žil: 08.08.1902 - 20.10.1984
Původ: Velká Británie

Nobelovu cenu obdržel za objev nových forem atomové teorie.

Žil: 12.08.1887 - 04.01.1961
Původ: Rakousko

Nobelovu cenu obdržel za objev nových forem atomové teorie.

Žil: 05.12.1901 - 01.02.1976
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za vytvoření kvantové mechaniky jejíž aplikace vedla mimo jiné i k objevu alotropických forem vodíku.

Žil: 07.11.1888 - 21.11.1970
Původ: Indie

Nobelovu cenu obdržel za výzkum světelného rozptylu a objev Ramanova jevu.

Žil: 15.08.1892 - 19.03.1987
Původ: Francie

Nobelovu cenu obdržel za objev vlnové povahy elektronů.

Žil: 26.04.1879 - 15.02.1959
Původ: Anglie

Nobelovu cenu obdržel za výzkum tepelné emise, zejména za zformulování Richardsonova zákona.

Žil: 14.02.1869 - 15.11.1959
Původ: Skotsko

Nobelovu cenu obdržel za objev metody zobrazování trajektorií elektricky nabitých částic pomocí kondenzace vlhkosti.

Žil: 10.09.1892 - 15.03.1962
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za objev Comptonova jevu.

Žil: 30.09.1870 - 17.04.1942
Původ: Francie

Nobelovu cenu obdržel za výzkum nespojitých stavů hmoty, zejména za objev sedimentační rovnováhy.

Žil: 22.07.1887 - 30.10.1975
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za objev zákonů, kterými se řídí srážka elektronu s atomem.

Žil: 26.08.1882 - 21.05.1964
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za objev zákonů, kterými se řídí srážka elektronu s atomem.

Žil: 03.12.1886 - 26.09.1978
Původ: Švédsko

Nobelovu cenu obdržel za výzkum v oblasti rentgenové spektroskopie.

Žil: 22.03.1868 - 19.12.1953
Původ: Amerika

Nobelovu cenu obdržel za výzkum elementárního elektrického náboje a fotoelektrického jevu.

Žil: 07.10.1885 - 18.11.1962
Původ: Dánsko

Nobelovu cenu obdržel za výzkum struktury atomů a jimi vydávaného záření.

Žil: 14.03.1879 - 18.04.1955
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za příspěvky k teoretické fyzice, zejména za objev zákonitostí fotoelektrického jevu.

Žil: 15.02.1861 - 13.06.1938
Původ: Francie, Švýcarsko

Nobelovu cenu obdržel za objev anomálií v niklové oceli, což přispělo k rozvoji přesných měření.

Žil: 15.04.1874 - 21.06.1957
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za objev Dopplerova jevu u kanálových paprsků a štěpení spektrálních čar.

Žil: 23.04.1858 - 04.10.1947
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za objev energetických kvant.

Žil: 07.06.1877 - 23.10.1944
Původ: Anglie

Nobelovu cenu obdržel za objev charakteristického rentgenového záření prvků.

Žil: 01.07.1890 - 01.07.1971
Původ: Velká Británie

Nobelovu cenu obdržel za výzkum týkající se analýzy krystalových struktur pomocí rentgenových paprsků.

Žil: 02.07.1862 - 10.03.1942
Původ: Velká Británie

Nobelovu cenu obdržel za výzkum týkající se analýzy krystalových struktur pomocí rentgenových paprsků.

Žil: 09.10.1879 - 24.04.1960
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za objev rozptylu rentgenových paprsků na krystalech.

Žil: 21.09.1853 - 21.02.1926
Původ: Nizozemsko

Nobelovu cenu obdržel za výzkum vlastností hmoty za nízkých teplot, což vedlo, kromě jiného, k výrobě tekutého hélia.

Žil: 30.11.1869 - 09.12.1937
Původ: Švédsko

Nobelovu cenu obdržel za objev automatických regulátorů používaných v plynových akumulátorech pro osvětlení majáků a bójek.

Žil: 13.01.1864 - 30.08.1928
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za objevy zákonů vyzařování tepla.

Žil: 23.11.1837 - 08.03.1923
Původ: Holandsko

Nobelovu cenu obdržel za práci na stavové rovnici plynů a tekutin.

Žil: 06.06.1850 - 20.04.1918
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za přispění k rozvoji bezdrátové telegrafie.

Žil: 25.04.1874 - 20.07.1937
Původ: Itálie

Nobelovu cenu obdržel za přispění k rozvoji bezdrátové telegrafie.

Žil: 16.08.1845 - 13.07.1921
Původ: Lucembursko

Nobelovu cenu obdržel za vytvoření metody fotografické reprodukce barev pomocí interferenčního jevu.

Žil: 19.12.1852 - 09.05.1931
Původ: Polsko

Nobelovu cenu obdržel za přesné optické přístroje, které vytvořil a také za spektroskopické a metrologické výzkumy, které pomocí nich prováděl.

Žil: 18.12.1856 - 30.08.1940
Původ: Anglie

Nobelovu cenu obdržel za zásluhy v oblasti teoretických a experimentálních výzkumů vodivosti elektřiny v plynech.

Žil: 07.06.1862 - 20.05.1947
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za výzkum v oblasti katodových paprsků.

Žil: 12.11.1842 - 30.06.1919
Původ: Anglie

Nobelovu cenu obdržel za výzkum pevnosti nejznámějších plynů a za objevení argonu.

Žil: 07.11.1867 - 04.07.1934
Původ: Polsko

Nobelovu cenu obdržela za výzkum radioaktivity spolu s manželem Pierrem Curie.

Žil: 15.05.1859 - 19.04.1906
Původ: Francie

Nobelovu cenu obdržel za výzkum radioaktivity spolu s manželkou Marií Curie.

Žil: 15.12.1852 - 25.08.1908
Původ: Francie

Nobelovu cenu obdržel za objev spontánní radioaktivity.

Žil: 25.05.1865 - 09.10.1943
Původ: Holandsko

Nobelovu cenu obdržel za výzkum vlivu magnetismu na záření.

Žil: 18.07.1853 - 04.02.1928
Původ: Nizozemsko

Nobelovu cenu obdržel za výzkum vlivu magnetismu na záření.

Žil: 27.03.1845 - 10.02.1923
Původ: Německo

Nobelovu cenu obdržel za objev záření následně pojmenovaného jeho jménem - rentgenové záření.


Dr. John Virapen Padělky přístrojů Nobelova cena za fyziku Kočka biorezonátor Neinvazivní krevní odběr Biorezonanční přístroje Škodlivost mobilů Delfínoterapie Vaše články Zajímavé osobnosti Hudební nástroje Psi čichající rakovinuCopyright © by biorezonance.info
Webdesign by Sibie.