Jak moc je škodlivý mobilní telefon?

Mezinárodní agentura zaměřující se na zkoumání rakoviny nedávno přiznala, že záření z mobilních telefonů „může být karcinogenní“. To nás nutí se zamyslet nad tím, že bychom mohli začít pečlivěji vybírat své nové zařízení. CHIP nám například může říct, jaké modely mohou být nebezpečné, a které naopak vcelku mírumilovné.
Dle názoru skupiny expertů Světové organizace zdravotnictví a Mezinárodní agentury zaměřující se na zkoumání rakoviny, nemůžeme nebezpečné záření, které vychází z mobilních telefonů, jen tak odbýt. Výsledky výzkumů ukazují, že vědci došli k závěru, že elektromagnetické vlny „mohou posloužit jako příčina vzniku onkologických onemocnění u lidí“.

Takové předpoklady byly vyřčeny už dříve, nicméně jakákoliv prohlášení na toto téma vyvolávalo vlnu kritiky ze strany zastánců mobilní sítě. Tak se stalo i tentokrát. Nicméně ti uživatelé, kteří často telefonují, jej nosí u sebe minimálně 10 hodin denně – mobilní telefon nevyzařuje pouze při hovoru. Dokonce při absenci aktivního spojení se zařízení neustále pokouší spojit se s nejbližší základnou a právě proto se doporučuje používat mobilní telefony s nejnižším ukazatelem elektromagnetického záření. A v první řadě doporučují experti minimalizovat kontakt s mobilní telefonem především u dětí.

Jak tedy můžeme zjistit úroveň vlivu telefonu na člověka? Po celém světě se k tomu používá ukazatel SAR.

 Co je to SAR?

Specifická míra absorbce ( Specific Absorption Rates, SAR ) je fyzikální veličina sloužící k popisu množství energie elektromagnetického pole, které absorbují tkáně lidského těla za jednu sekundu. Hodnota SAR je omezena 2 W/kg ( lokálně 10g tkáně ). Výrobci mobilních telefonů používají univerzální měřící metodu úrovně vyzařování a obvykle u každého modelu udávají maximální hodnotu. Za bezpečné se považují ty telefony, jejižch úroveň nepřevyšuje 0,6 W/kg.

SAR-rating. CHIP vyzkoušel 20 oblíbených modelů smartphonů a zjistil, že úroveň záření nezávisí na ceně.

V mnohých zemích neexistuje oficiálně přijatých norem pro hodnoty SAR.
Pochopitelně lidé, kteří kupují mobilní telefony, jen zřídka kdy vidí na obalech modelů informace o úrovni SAR – takovou informaci většinou musíte hledat v manuálech nebo na internetu.

 Doporučení na snížení škodlivosti mobilních telefonů

VZDÁLENOST: Používejte sluchátka nebo mluvte přes reproduktor. Při hovoru obvyklým způsobem držte telefon v několika centimetrech od hlavy.

KVALITA SIGNÁLU: Tam, kde je slabý signál, telefon zvyšuje intenzitu signálu, proto byste měli omezit hovory v takových zónách nebo se snažit dostat se tam, kde je signál lepší.

DOBA SPOJENÍ: Nepřibližujte telefon k uchu v průběhu spojování. V tento moment telefon zvyšuje sílu záření.

ANTÉNA: Držte telefon tak, abyste se nechytali horní části těla telefonu. Nejčastěji právě tam je umístěna anténa. V případě, že držíte telefon právě v oblasti antény, její efektivita se snižuje a telefon znovu zvyšuje sílu záření.

Na článek jsem narazil čistě náhodou, když jsem hledal nějakou informaci o škodlivosti telefonu poté, co si někteří mí známí začali stěžovat na zhoršení zdraví s určitými charakteritickými symptomy. Po krátké analýze jsem došel k závěru, že příčinou je mobilní telefon.

Hlavní, na co si stěžuje vybraná skupina lidí ( nazvěme jí tak ) jsou zpravidla problémy s levou částí od ucha dolů – zuby, čelisti, krk, dokonce část ramene.

Nejsem sice zastánce toho ve všem vinit pouze zařízení, ale myslím si, že problém je v neukojitelné touze/nutnosti telefonovat. Když člověk protelefonuje 4-5 hodin denně, dokonce při tom často sedí u počítače ( práce ), tak se zapojuje i motorika. Potřebujeme psát na klávesnici, tak sedíme shrbení, ramenem si krkolomě přidržujeme mobil u ucha tak, že ještě trošku a za chvíli se nám telefon vmáčkne do lebky, jak se zoufale bojíme, že nám upadne.

Odtud také pochází doporučení používat sluchátka.

Protivníky mobilních telefonů jsou v mnohých zemích i pediatři. Tvrdí, že děti by neměli používat mobilní telefony, protože dětský organismus je velice citlivý a absorbuje velkou část elektromagnetického záření. 16ti leté teenagery je lepší úplně ochránit před používáním mobilního telefonu. Švédští vědci dokonce potrvzují, že mozkové problémy vznikají u dětí a teenagerů ne hned po používání telefonu, ale poté, co uběhne nějaká delší doba. To znamená, že se stav mozku zhorší například někdy v reprodukčním věku. Výzkumy Dánských vědců dokazují, že již při SAR 0,0002-0,002 se objevují změny na buněčné úrovni, které vedou ke zničení nebo naopak neúměrnému zvětšení mozkových buněk.

Nicméně měli bychom brát v potaz následující fakt: výzkumy se neprovádí v blízkosti antén, kde síla záření základny je několik set krát větší ( 6-10W/kg, zatímco u průměrného mobilního telefonu je to 0,05 W/kg – 0,6 W/kg ). A přesně těmito antény je moderní svět přímo přecpaný.

 Důvody "pro"

Zastánci mobilní sítě tvrdí, že nehledě na veškeré strachy a hrůzy, kterými nás děsí média, množství nemocných rakovinou mozku od doby začátku používání mobilních telefonů, se příliš nezměnilo, i když mobilní síť je dnes po celém světě hustě rozšířena. Toto prohlášení se opírá o studii, provedené na 2708 lidech s gliomy, a 2409 lidech s meningiomy – nejčastějšími mozkovými nádory.

Výzkumníci u Univerzity Tampa ve Floridě tvrdí, že pravidelně používání mobilních telefonů snižuje pravděpodobnost vzniku Alzheimera. Toto prohlášení bylo publikování v „Časopise Alzheimera“ ( Journal of Alzheimer’s Disease ). I když se výzkum prováděl na myších, vědci tvrdí, že myšlenkové pochody hlodavců se zlepšili. Ne všichni s tím souhlasí, někteří vědci si myslí, že jsou takové závěry absurdní a předpokládají, že při pokusech muselo dojít k nějaké chybě.

Do teď nejrozsáhlejším výzkumem na zjištění vazby mezi používáním mobilního telefonu a mozkovými nádory byl výzkum větové zdravotnické organizace ( WHO ) provedený v roce 2000. Nicméně ředitel Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny ( IARC ), Christopher Wild, říká, že se o tento výzkum nelze opírat a dělat nějaké závěry o bezpečnosti mobilních telefonů. Tím spíš, když to byli právě výrobci mobilních telefonů, kdo financovali tento výzkum.

Vzhledem k tomu, že se výzkum prováděl od roku 2000 do roku 2004, primární část zkoumaných lidí tehdy ještě neprotelefonovala ani 2 hodiny měsičně, což nám dneska příjde až směšně málo. Dnes protelefonují mladí lidé v průměru nejméně hodinu denně.

Pochopitelně se moderní mobilní telefony liší od těch, co bývali dříve, a také méně vyzařují škodlivého záření, nicméně závěry, které sestavili vědci, se zdají být vcelku neaktuálními, a proto by k objektivnímu posouzení byly potřeba nové, aktuální, studie a výzkumy.

P.S.: Chtěli bychom dodat, že máme zařízení, které dokáže s velkou matematickou pravděpodobností určit stupeň citlivosti Vašeho organismu k mobilním zařízením a také k jakémukoliv elektromagnetickému vlivu.

Dr. John Virapen Padělky přístrojů Nobelova cena za fyziku Kočka biorezonátor Neinvazivní krevní odběr Biorezonanční přístroje Škodlivost mobilů Delfínoterapie Vaše články Zajímavé osobnosti Hudební nástroje Psi čichající rakovinuCopyright © by biorezonance.info
Webdesign by Sibie.